Chủ Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019

TPHCM mời gọi các chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách mới phù hợp với một đô thị đặc biệt

Toàn cảnh hội nghị Ban chấp hành.

(Thanhuytphcm.vn) - Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X là thảo luận, cho ý kiến và thông qua Kết quả thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận kết quả thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Xem xét, xử lý 55 thông tin phản ánh

Trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về kết quả thực hiện Quy định 1374 tính đến hết quý I năm 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang cho biết, việc tổ chức chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Quy định  đã được các đơn vị thực hiện ngay trong tháng 1/2018. Cấp ủy các cấp bước đầu xác định việc thực hiện Quy định là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.

Theo dự thảo báo cáo của Thành ủy TPHCM, đến ngày 11/4, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã nhận được báo cáo của 41/66 quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy về kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374.

Đối với các đơn vị đầu mối tổng hợp thông tin cấp TP, đã ghi nhận 59 thông tin phản ánh từ 4 nguồn. Cụ thể, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, HĐND TP  tiếp nhận 44 thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó, 28 thông tin (tỷ lệ 63,6%) phản ánh hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ do việc chậm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; 1 thông tin (tỷ lệ 0,22%) phản ánh hành vi vi phạm về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cơ quan, tổ chức; 1 thông tin (tỷ lệ 0,22%) phản ánh hành vi vi phạm về công tác tổ chức, cán bộ; 12 thông tin (tỷ lệ 27,3%) phản ánh hành vi vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 2 thông tin (tỷ lệ 45,4%) phản ánh hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, có 9 thông tin phản ánh, kiến nghị của công dân gửi Ban Nội chính Thành ủy, trong đó 2 thông tin phản ánh hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ; 2 thông tin phản ánh hành vi vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 5 thông tin phản ánh hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thông qua báo chí, có 6 thông tin phản ánh, trong đó có 5 thông tin phản ánh hành vi vi phạm thực hiện chức trách công vụ do việc chậm giải quyết những kiến nghị, bức xúc nhân dân; 1 thông tin phản ánh hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng đang rà soát, tổng hợp các ý kiến của cử tri.

Từ các thông tin phản ánh, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã rà soát, xác định có 6/59 thông tin không đủ cơ sở để giải quyết; đề xuất xem xét, xử lý bổ sung 2 thông tin phản ánh. Như vậy, có 55 phản ánh cần được xử lý. Tổ công tác 1374 đã thành lập 5 đoàn giám sát tại 8 cơ quan, đơn vị để giám sát xử lý 20 thông tin và đã chỉ đạo xử lý 14 thông tin (tỷ lệ 70%). Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã gửi văn bản đề nghị 17 đơn vị có 35 thông tin phản ánh còn lại trong số 55 thông tin. Đến nay, có 14/35 thông tin (tỷ lệ 40%) đã được xử lý; 5 thông tin đang xử lý; còn 16 thông tin chưa nhận được báo cáo của đơn vị.

Lãnh đạo TP lắng nghe ý kiến người dân để giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu tiếp công dân giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Hóc Môn Lãnh đạo TP lắng nghe ý kiến người dân để giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu tiếp công dân giải quyết khiếu nại về đất đai tại huyện Hóc Môn

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy định 1374, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu trong quý II năm 2018, mỗi cấp ủy chỉ đạo xử lý thông tin đã được phản ánh theo Quy định này và công bố kết quả xử lý hàng tháng trên các cơ quan truyền thông và Trang tin điện tử của mình. Một trong những nội dung quan trọng là chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến một số vụ việc gây bức xúc trong nhân dân tại các đơn vị.

Các nội dung, đề án sẽ hoàn thành trước ngày 1/7

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP trình bày Tờ trình về kết quả thực hiện Kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội tính đến quý I năm 2018.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, với phương châm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Ban cán sự Đảng UBND TP đã chỉ đạo UBND TP và các sở ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức nghiên cứu các nội dung, đề án được giao. Ngày 15/1/2018, khi Nghị quyết 54 của Quốc hội có hiệu lực, tất cả đề án đã hoàn chỉnh đề cương và kế hoạch nghiên cứu. HĐND TP đã thông qua 6 Nghị quyết liên quan đến các nội dung, đề án triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP, 6 nội dung, đề án trình tại kỳ họp HĐND TP vào tháng 7/2018 sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2018, trong đó có Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giao quyền tự chủ, xã hội hóa ở một số lĩnh vực và Đề án mô hình cơ quan chuyên trách quản lý vốn doanh nghiệp Nhà nước tại TP (hoàn thành trong tháng 4/2018). 

Đối với 7 nội dung, đề án trình tại kỳ họp HĐND TP bất thường tháng 9/2018 sẽ hoàn thành trước ngày 1/7/2018, trong đó có Đề án phối hợp các bộ ngành Trung ương thực hiện rà soát việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP; Đề án sắp xếp lại tổng thể tổ chức bộ máy của chính quyền TP (hoàn thành trong tháng 7 năm 2018); Báo cáo đề án huy động tổng thể các nguồn lực để phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2022; Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tăng mức thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng; Đề án chính sách thu hút tài năng đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, thời gian tới, TP tiếp tục mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực theo các chính sách thu hút mới được HĐND TP thông qua để nghiên cứu, đề xuất cho TP tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù họp với đặc thù của một đô thị đặc biệt mà Nghị quyết 54 của Quốc hội đã cho phép để TP có sự bứt phá trong quá trình phát triển; hoàn thành trong quý I năm 2019.

L.Hồ - S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo