Thứ Năm, ngày 3 tháng 12 năm 2020

TPHCM kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong xác định, thẩm định giá đất

TPHCM kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định, thẩm định giá đất

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong việc xác định, thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính trên địa bàn TP.

Theo đó, về thời hạn hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá, UBND TP kiến nghị các Bộ chấp thuận cho các đơn vị tư vấn gia hạn chứng thư thẩm định giá thêm 6 tháng nếu các thông tin tài sản so sánh đầu vào áp dụng để tính toán vẫn còn phù hợp theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT - BTNMT.

Theo quy định hiện nay, UBND TP nhận thấy quy định về thời hạn có hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá không quá 6 tháng kể từ thời điểm Chứng thư có hiệu lực nhưng chưa quy định về việc được gia hạn thời hạn hiệu lực của Chứng thư là chưa phù hợp. Vì theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT thì thông tin tài sản đầu vào áp dụng để tính toán, xác định giá được thu thập trong khoảng thời gian không quá 2 năm trong quá khứ tính đến thời điểm thẩm định giá. Trường hợp, nếu Chứng thư thẩm định giá được phát hành quá 6 tháng, nhưng xét tại thời điểm thẩm định giá, các thông tin áp dụng tính toán còn hiệu lực thì kết quả xác định giá vẫn phù hợp theo quy định pháp luật. Theo đó, TP nhận thấy thời hạn có hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá không quá 6 tháng không ảnh hưởng đến kết quả xác định giá đất cụ thể tại thời điểm thẩm định giá.

Về thời điểm thẩm định giá trong quá khứ, theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT - BTNMT, các Công ty Thẩm định giá khảo sát, thu thập thông tin của tối thiểu 3 thửa đất có đặc điểm tương đồng với thửa đất cần định giá trong khoảng thời gian không quá 2 năm tính đến thời điểm định giá đất.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, khi thẩm định giá đối với các khu đất, thửa đất được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… trong quá khứ (trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành) thì việc thu thập thông tin tài sản giao dịch thành công trên thị trường tại thời điểm thẩm định giá trong quá khứ gặp nhiều khó khăn.

Do đó, UBND TP kiến nghị các Bộ nghiên cứu, bổ sung nội dung hướng dẫn đối với trường hợp thẩm định giá thời điểm quá khứ được áp dụng trình tự, thủ tục thẩm định giá theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng các phương pháp, nguyên tắc, quy định liên quan việc thẩm định giá được áp dụng theo quy định pháp luật tại thời điểm thẩm định giá.

Về tổ chức thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá, theo UBND TP, đến nay việc xây dựng kế hoạch định giá đất hàng năm cho các hồ sơ theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 cũng như nhiều hồ sơ chuyển tiếp từ Luật Đất đai 2013 chưa thể thực hiện được, do việc xây dựng, giải trình, phê duyệt và bố trí nguồn vốn là chuỗi công đoạn cần phải thuyết minh chặt chẽ. Đồng thời, việc lên kế hoạch dự toán kinh phí xác định giá đất cụ thể để trình phê duyệt tất yếu làm tăng thêm khối lượng công việc vốn đã khá nặng nề cho các cơ quan nhà nước có liên quan.

Do đó, UBND TP kiến nghị các Bộ nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi các quy định nêu trên theo hướng chủ đầu tư có thể tạm ứng chi phí thuê đơn vị tư vấn và được khấu trừ kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập chứng thư tư vấn về giá đất cụ thể vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp nhằm đơn giản thủ tục hành chính và phù hợp thực tiễn, giảm áp lực về công việc lên bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, kiến nghị các Bộ nghiên cứu, chấp thuận trường hợp chủ đầu tư có thể thuê thêm đơn vị tư vấn khác để xác định giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét cả hai kết quả thẩm định giá để xác định giá đất cho phù hợp. Chi phí thuê thêm đơn vị tư vấn của chủ đầu tư sẽ do chủ đầu tư chi trả và không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo