Thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020

TPHCM không ngừng đổi mới, phát triển

(Thanhuytphcm.vn) - 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đường lối đổi mới, TPHCM đã nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế - văn hóa - xã hội, luôn giữ vững ổn định về an ninh, chính trị; không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, góp phần rất quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Sức sáng tạo của nhân dân trong hoạt động kinh tế được khơi dậy mạnh mẽ, các mô hình quản lý kinh tế mới được hình thành, như mô hình sơ chế rau sạch, trồng rau thủy canh… Sức sáng tạo của nhân dân trong hoạt động kinh tế được khơi dậy mạnh mẽ, các mô hình quản lý kinh tế mới được hình thành, như mô hình sơ chế rau sạch, trồng rau thủy canh…

Trung tâm thương mại Landmark -  Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park, góp phần cùng TP xây dựng khu trung tâm kinh tế hiện đại của khu vực. Trung tâm thương mại Landmark - Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park, góp phần cùng TP xây dựng khu trung tâm kinh tế hiện đại của khu vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế được phát huy, các thành phần kinh tế chuyển biến tích cực, vươn lên mạnh mẽ. (Sản xuất bo mạch điện tử tại Khu Công nghệ cao TP). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế được phát huy, các thành phần kinh tế chuyển biến tích cực, vươn lên mạnh mẽ. (Sản xuất bo mạch điện tử tại Khu Công nghệ cao TP).

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền TP luôn quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân. (Ảnh: Tự hào truyền thống TP anh hùng) Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền TP luôn quan tâm chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân. (Ảnh: Tự hào truyền thống TP anh hùng)

Gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, phát triển văn hóa, đời sống tinh thần cho người lao động. Gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, phát triển văn hóa, đời sống tinh thần cho người lao động.

TP là nơi khởi xướng và bền bỉ thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lãnh đạo UBND TP thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cam. TP là nơi khởi xướng và bền bỉ thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Lãnh đạo UBND TP thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cam.

TP quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. TP quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh tìm hiểu mô hình trồng rau thủy canh. Học sinh tìm hiểu mô hình trồng rau thủy canh.

TP luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm môi trường đầu tư, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Trong ảnh: Hỗ trợ công dân làm căn cước công dân tại nhà). TP luôn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm môi trường đầu tư, các hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Trong ảnh: Hỗ trợ công dân làm căn cước công dân tại nhà).

Người dân tặng quà cho công nhân quét rác làm sạch đường phố. Người dân tặng quà cho công nhân quét rác làm sạch đường phố.

TPHCM với 53 địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, nhiều nội dung trao đổi, hợp tác với các địa phương khác trên thế giới của TP ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc trao đổi đoàn và giao lưu hữu nghị cũng đạt những kết quả thiết thực về kinh tế, văn hóa,… TPHCM với 53 địa phương đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị, nhiều nội dung trao đổi, hợp tác với các địa phương khác trên thế giới của TP ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc trao đổi đoàn và giao lưu hữu nghị cũng đạt những kết quả thiết thực về kinh tế, văn hóa,…

Đến nay TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước. Đến nay TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Long Hồ -Quốc Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo