Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

TPHCM khắc phục các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khắc phục các điểm nghẽn về cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của TP do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương và theo yêu cầu quản lý tại địa phương phải hoàn thành trong năm 2024 như: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 100%. Tỷ lệ TTHC có giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ TTHC được công bố công khai đúng hạn đạt 100%.

Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt từ 99,5% trở lên. Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100% TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, đạt từ 80% trở lên TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Về tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tương ứng đạt từ 60%, 50% trở lên.

Đối với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tương ứng đạt từ 50%, 45% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP tiếp nhận trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP có cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC thực hiện số hóa hồ sơ đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt từ 50% trở lên.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đạt 100% UBND phường, xã, thị trấn, Phòng Tư pháp quận, huyện, TP Thủ Đức. Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị về TTHC xử lý đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ xây dựng quy trình nội bộ; tái cấu trúc quy trình dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Tỷ lệ điện tử hóa mẫu đơn, biểu mẫu đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP, đồng bộ với Cổng dịch vụ quốc gia đạt 100%.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo