Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

TPHCM hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16

Sơ đồ tham khảo về bố trí các gian hàng kinh doanh tại chợ truyền thống, điểm bán nhỏ.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 24/7, Sở Công thương TPHCM ban hành văn bản về hướng dẫn phòng, chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Thực hiện công văn số 2382/UBND-KT ngày 19/7/2021 của UBND TPHCM về việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện bảo đảm an toàn. Đồng thời, tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm lưu thông, cung ứng đầy đủ hàng hóa, lương thực, thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng của người dân Thành phố, Sở Công thương TPHCM đề xuất UBND Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, các đơn vị quản lý chợ khẩn trương triển khai thực hiện các hoạt động nội dung như sau:

Đối với UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện: Tổ chức phổ biến, triển khai đến đơn vị quản lý chợ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc thực hiện các yêu cầu, quy định phòng, chống dịch đối với các chợ trên địa bàn quản lý. Phương án tổ chức hoạt động chợ và điểm bán nhỏ cần được tính toán, nghiên cứu các mô hình, phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể từng địa bàn, tuân thủ các yêu cầu trong phòng, chống dịch, để bảo đảm an toàn sức khỏe của người dân.

Nghiên cứu, áp dụng phương pháp phân chia tần suất đi chợ của người dân trong khu vực với công việc áp dụng “Thẻ đi chợ để kiểm tra số lượng, bổ sung số lượng người theo khung giờ, đảm bảo khống chế lượng khách ra vào chợ phù hợp với số lượng hàng hóa cung ứng dụng và hạn chế tối đa tình trạng tập trung đông người;  các địa phương căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ: cách 02 ngày lần hoặc cách 03 ngày/lần;  theo đó, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10 hoặc 15 thẻ vào chợ /30 ngày. Riêng trong các khu phong tỏa, các phương tiện thông tin đến người dân về việc mua các thiết bị thực hiện tại siêu thị/chợ trong khu phong tỏa với tần suất 2 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền cấp phường.

Sở Công thương TPHCM yêu cầu đơn vị quản lý chợ, hộ kinh doanh và người lao động/làm việc, người bán hàng phải ký cam kết thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;  đồng thời, đơn vị quản lý chợ và hộ kinh doanh thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19.

Trường hợp chợ truyền thống khi đánh giá có nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ lây nhiễm cao thì cần rà soát khắc phục để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế việc đáp ứng các yêu cầu trong phòng, chống dịch của các chợ trên địa bàn để xem xét, quyết định tạm dừng hoạt động đối với chợ truyền thống không bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.  Đồng thời, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện nội dung cam kết đối với đơn vị quản lý chợ, hộ kinh doanh và người lao động/làm việc, người bán hàng gửi về Phòng Quản lý thương mại Sở Công thương bằng văn bản và email: qltm.sct@tphcm.gov.vn trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Sở Công thương TPHCM cũng đề nghị đơn vị quản lý Chợ đầu mối (Thủ Đức và Hóc Môn): Tổ chức các điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa tạm thời tại các chợ đầu mối, thực hiện theo phương pháp phê duyệt; theo đó, tuân thủ các nội dung về địa điểm bố trí, tổ chức phân luồng giao thông, các điều kiện kiểm soát dịch bệnh, báo cáo kết quả xét nghiệm âm tính đối với người ra, vào, thời gian triển khai và ưu tiên  bố trí ăn, nghỉ tại chỗ cho người lao động. Yêu cầu hộ kinh doanh và người lao động/làm việc, thương nhân, thương lái phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời, đơn vị quản lý chợ và thương nhân kinh doanh thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo