Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

TPHCM: Hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

TPHCM vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.

Theo đó, về đối tượng hưởng chính sách là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, được doanh nghiệp cử tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoạt động dưới 3 tháng. Về độ tuổi, không quá 50 tuổi đối với nam và 45 tuổi đối với nữ (tính đến thời điểm sử dụng các chính sách liên quan).

Về chính sách hỗ trợ, người lao động khi tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới ba tháng được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá hai triệu đồng/người/khóa, mỗi người chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ này một lần.

Trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn mức hỗ trợ và các chi phí phát sinh khác khi học viên tham gia khóa đào tạo, phần chi phí chênh lệch sẽ do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận đóng góp cùng sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

TPHCM cũng ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo