Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021

TPHCM hình thành và phát huy các hội đồng phát triển ngành kinh tế

TPHCM đã thành lập hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt “Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, TP đã thành lập hội đồng phát triển ngành công nghiệp TP gồm: Hội đồng phát triển ngành công nghệ thông tin - điện tử - viễn thông; hội đồng phát triển ngành cơ khí; hội đồng phát triển ngành cao su - nhựa; hội đồng phát triển ngành công nghiệp thực phẩm.

Các hội đồng phát triển ngành đề xuất thành lập bổ sung như: Trong lĩnh vực dịch vụ gồm hội đồng phát triển ngành thương mại điện tử; hội đồng phát triển ngành dịch vụ vận tải, kho bãi, hệ thống cảng, logistics; hội đồng phát triển ngành tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm (gọi tắt là hội đồng phát triển ngành tài chính); hội đồng phát triển ngành dịch vụ tư vấn, khoa học - công nghệ; hội đồng phát triển ngành kinh doanh bất động sản; hội đồng phát triển ngành du lịch. Trong lĩnh vực nông nghiệp gồm hội đồng phát triển ngành nông nghiệp đô thị.

Về thành phần tham gia hội đồng gồm 4 thành phần cơ bản: Cơ quan quản lý nhà nước (có thể 5 - 6 thành viên, chiếm khoảng 30%); hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề hoặc đại diện doanh nghiệp; trường - viện nghiên cứu hoặc các nhà nghiên cứu có uy tín; đại diện các tổ chức tài chính.

Về nội dung hoạt động của hội đồng là dự báo, đề xuất định hướng phát triển các ngành trên cơ sở xu hướng phát triển của thế giới, đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế - xã hội; tham mưu cho UBND TP việc nghiên cứu, xây dựng và theo dõi quá trình triển khai thực hiện các chính sách, các chương trình, kế hoạch phát triển ngành kinh tế mũi nhọn; kịp thời phát hiện, thẩm định các vấn đề cụ thể mà ngành đang phải đối mặt, đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi thông qua việc khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin về các hoạt động của ngành và các ngành có liên quan khác.

Đồng thời, tạo diễn đàn để thảo luận, cập nhật các thông tin mới nhất về ngành liên quan đến lĩnh vực mình đang hoạt động. Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về chủ trương, định hướng, các quy định pháp luật mới của nhà nước. Thành viên là hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ thông tin về thực tế tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành; định hướng đầu tư phát triển của doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp đang gặp phải; khả năng thực thi và tính hiệu quả của các cơ chế, chính sách phát triển ngành đối với hoạt động của doanh nghiệp; các kiến nghị, đề xuất. Thành viên là các nhà khoa học cung cấp thông tin về xu hướng phát triển của thế giới, các nghiên cứu khoa học có liên quan (nếu có); khả năng tham gia các đề tài nghiên cứu theo đặt hàng của các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp;... Thành viên là đại diện các tổ chức tài chính cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của ngành, các chính sách ưu đãi hoặc gói hỗ trợ của ngành, khả năng tham gia kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp,...

Trên cơ sở đó, hội đồng sẽ định hướng xây dựng, đề xuất các giải pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo sự kết nối giữa các thành phần kinh tế. Hỗ trợ UBND TP và huy động các nguồn lực khác của xã hội trong việc phát triển ngành.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo