Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

TPHCM dự kiến bổ sung nguồn vốn từ ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội khoảng 5.000 tỷ đồng

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện về việc tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, trong giai đoạn 2021 - 2025, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TPHCM tham mưu UBND TP trình HĐND TP bổ sung nguồn vốn từ ngân sách TP ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu ít nhất là 5.000 tỷ đồng và hàng năm đảm bảo theo nguyên tắc vốn bổ sung năm sau cao hơn năm trước trên cơ sở kết quả giải ngân, sử dụng nguồn vốn được bố trí của năm trước liền kề.

Đồng thời, phối hợp với các sở - ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phúc tra các dự án vay vốn bị rủi ro và đề xuất xử lý theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả cho vay của các nguồn quỹ và các chương trình vay vốn của TP.

Sở Tài chính TP được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP nghiên cứu, tham mưu trình UBND TP bổ sung nguồn vốn cho vay quỹ xóa đói giảm nghèo và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm theo đúng quy định.

Mặt khác, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP tham mưu trình UBND TP ghi kế hoạch bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm TP, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp tục thực hiện cho vay, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc Chương trình Giảm nghèo bền vững của TP và các đối tượng chính sách khác của TP trong giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền ít nhất là 5.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo, đài của TP tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyển để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tín dụng chính sách xã hội, nhất là tuyên truyền vận động các đối tượng thụ hưởng mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Ngoài ra, UBND TP đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế cho Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động nguồn vốn trong xã hội để có thể mở rộng hơn đối tượng vay vốn đến các hộ dân có mức sống trung bình.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo