Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

TPHCM đẩy mạnh triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 3 TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản khẩn gửi các sở, ban ngành liên quan về việc triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo dự án của TPHCM về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM. Ban Chỉ đạo có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết ngay các vấn đề phát sinh cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các dự án thành phần của thành phố; là cơ quan đầu mối, trao đổi, phối hợp với Tổ Công tác Chính phủ giải quyết các vướng mắc chung cho toàn dự án, các vấn đề có tính chất liên tỉnh như kỹ thuật, vật liệu, chính sách bồi thường…

Ngoài ra, TPHCM thành lập Ban Chỉ huy dự án của thành phố về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM, là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy dự án là điều hành giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban Chỉ huy họp định kỳ 2 tuần/lần.

Bên cạnh đó, Tổ Công tác Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3, Vành đai 4 TPHCM thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ Công tác Chính phủ họp (khi cần thiết) theo nội dung yêu cầu công việc cần phối hợp giữa các địa phương hoặc giữa địa phương với bộ, ngành Trung ương theo đề xuất của Ban Chỉ đạo dự án TPHCM (với vai trò đầu mối) hoặc khi có chỉ đạo của Tổ trưởng.

UBND TPHCM giao Sở Giao thông vận tải TP khẩn trương phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan lập Kế hoạch chi tiết hội nghị triển khai Dự án đường Vành đai 3. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng Kế hoạch Chi tiết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án; hướng dẫn UBND TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…)

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM được Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chủ trương đầu tư hồi giữa tháng 6/2022. Theo Nghị quyết, UBND TPHCM chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án.

Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư khoảng 76,34km đường Vành đai 3, chia thành 8 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư của dự án là 75.378 tỷ đồng. Việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

M.Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo