Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020

TPHCM đạt một số kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 54

Thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường trên đường Lê Lai, Quận 1

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện một số cơ chế đặc thù trong lĩnh vực tài chính, ngân sách theo Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Theo UBND TPHCM, nhìn chung, việc triển khai các nội dung, đề án trong lĩnh vực tài chính, ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 54 bước đầu đạt một số kết quả tích cực như: Phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; phí bảo vệ môi trường từ nước thải công nghiệp; chính sách điều chỉnh mức thu học phí cho học sinh các bậc học trên địa bàn TP.

Về nguồn vay trong nước, khối lượng phát hành trái phiếu trong năm 2018 là 800 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2018 đã góp phần huy động được nguồn vốn ngoài xã hội, bổ sung vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách. Đây là lần đầu tiên từ khi phát hành trái phiếu vào năm 2003 đến nay, TP phát hành thành công trái phiếu có kỳ hạn 30 năm với khối lượng 800 tỷ đồng (đạt 100% khối lượng phát hành), đã góp phần giảm áp lực cho ngân sách TP trong việc cân đối, bố trí nguồn vốn để trả nợ.

Tuy nhiên, theo UBND TP, hiện nay, một số cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 54 như quy định tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp; nguồn 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; nguồn thu từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) do UBND TP quản lý… vẫn chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng của TP, cũng như TP đang gặp một số khó khăn, vướng mắc.  

Cụ thể, hiện nay, tổng mức vay và bội chi ngân sách được giao cho TPHCM chưa phù hợp với nhu cầu và khả năng của TP, tổng số vay trong năm không được vượt quá dự toán được giao, TP sẽ gặp khó khăn trong việc phân bổ hạn mức vay cho từng dự án cụ thể, trong trường hợp tiến độ giải ngân thực tế của các dự án cao hơn số được giao, TP sẽ không có hạn mức để giải ngân khoản vay.

Về nguồn 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý, tính đến thời điểm tháng 12/2019, Bộ Tài chính đã phê duyệt 69 phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, từ khi Nghị quyết số 54 của Quốc hội được thi hành (từ ngày 15/1/2018), TP chưa được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của TP do các đơn vị Trung ương chưa thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy hoạch.

Về nguồn thu từ thoái vốn nhà nước tại DNNN do UBND TP quản lý và các tổ chức kinh tế do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu; từ năm 2018 đến nay, giá trị thực tế thu được từ việc thoái vốn của DNNN do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu tại các doanh nghiệp (DN) khác là 391.385 triệu đồng (giá trị đầu tư theo sổ sách là 242.743 triệu đồng). Về nguồn thu từ cổ phần hóa DNNN, ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh mục DN thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020, theo đó TP thực hiện cổ phần hóa (nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ) đối với 36 DN. Hiện nay, TP đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa các DN và đang tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình cổ phần hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, TP đã gặp một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến phương án sử dụng đất của DN vẫn chưa được tháo gỡ, dẫn đến việc cổ phần hóa có khả năng không theo kịp tiến độ.

Để tạo điều kiện cho TP đáp ứng nhu cầu vay vốn trong khả năng trả nợ và giới hạn vay theo Nghị quyết số 54/2017/QH14, kiến nghị chấp thuận hàng năm Quốc hội quyết định tổng mức vay và bội chi ngân sách TP trên cơ sở nhu cầu và khả năng của TP, đảm bảo tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách TP được hưởng theo phân cấp.

Về khoản thu 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do Trung ương quản lý, TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn UBND TP theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. 

Về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các DNNN, TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về phê duyệt phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hóa DN theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 về chuyển DNNN và Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo