Thứ Năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021

TPHCM ban hành quy chế phối hợp hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc cho thuê đất

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành quy chế phối hợp hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất (có thu tiền sử dụng đất) hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.

Quy chế quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức, UBND cấp huyện, xã và các tổ chức, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và quy định pháp luật có liên quan.

Về nguyên tắc phối hợp, mọi hoạt động phối hợp phải tuân thủ nguyên tắc quản lý ngành, lĩnh vực đảm bảo sự nhất quán, đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Các cơ quan, tổ chức, UBND TP Thủ Đức, UBND cấp huyện, xã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, chủ động xử lý theo thẩm quyền, phối hợp công tác, trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm giải quyết công việc hiệu quả, đúng thời gian quy định. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tính độc lập, trung thực, công khai, công bằng, khách quan, minh bạch.

Trong quá trình phối hợp, các cơ quan chủ động trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phối hợp hoặc nhiệm vụ do UBND TP giao. Trường hợp xử lý hồ sơ không đúng thời hạn quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá thì lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, UBND cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo