Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Tiếp tục việc kiểm tra, giám sát việc thi hành văn hóa công vụ từ TP đến quận - huyện, phường- xã

Đồng chí Phạm Đức Hải phát biểu tại buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/8, đoàn giám sát HĐND TP do đồng chí Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ TP về kết quả triển khai thực hiện một số nội dung Chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị". Tham dự có Giám đốc Sở Nội vụ Trương Văn Lắm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên cơ sở Quyết định 1043/QĐ-UBND và Kế hoạch số 1404/KH-SNV, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ đã tổ chức thực hiện các nội dung về: xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá; vệ sinh môi trường - mĩ quan đô thị; xây dựng lối sống - nếp sống văn minh; an toàn giao thông; an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hoá công vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức, người lao động (CCVC-NLĐ) thuộc Sở trong thực hiện nhiệm vụ. Đã ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 5 thủ tục hành chính tại Sở; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được minh bạch, phục vụ tốt hơn cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công tác. Vận động CCVC-NLĐ thực hiện tốt Chỉ thị 19 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước"...

Cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2020 của TP, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP ban hành các quyết định, báo cáo, kế hoạch liên quan đến Đề án Văn hoá công vụ; cải cách hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Tổ chức lớp bồi dưỡng về văn hoá công vụ; chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp để thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực thực hiện công tác văn hoá cơ sở... Sở Nội vụ cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra hành vi vi phạm quy định về văn hoá công vụ cũng được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong thực hiện Quyết định 1043 của UBND TP. Với những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, đồng chí Phạm Đức Hải cơ bản thống nhất; đặc biệt với Quyết định 1043, Sở cần tập trung chủ trì xây dựng thực hiện văn hoá công vụ; tiếp tục việc kiểm tra, giám sát việc thi hành văn hoá công vụ không chỉ ở cấp TP mà còn ở các quận, huyện, phường, xã. Về cải cách hành chính, Sở cần tiếp tục tuyên truyền triển khai sâu Quyết định 328 về cải cách hành chính gắn với cách mạng công nghiệp 4.0, gắn với đổi mới hệ thống chính quyền. Về nghiên cứu chính sách, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu UBND ban hành Quyết định 1259 thực hiện tuyển dụng nguồn nhân lực làm công tác văn hoá cơ sở, do đó Sở cần kiểm tra xem chính sách đã được triển khai hiệu quả và đi vào cuộc sống hay chưa.

H. Thảo

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo