Thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021

Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(Thanhuytphcm.vn)  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành văn bản hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020. Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và Công văn số 1391/BHXH-BT về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19). Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, ước đến hết ngày 30/6, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động với số tiền khoảng 475 tỷ đồng.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo