Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các công đoàn cơ sở chăm lo cho người lao động

Đồng chí Phạm Phúc Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thông qua các nội dung dự thảo báo cáo trong hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 22/12, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố, lần thứ 18, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Phúc Sơn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố thông qua 9 nội dung dự thảo để Ban Chấp hành bàn bạc, góp ý, bổ sung hoàn thiện, bao gồm: báo cáo các hoạt động công đoàn năm 2021; báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra năm 2021; chương trình phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn năm 2022; báo cáo Quỹ xã hội năm 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quy chế hoạt động Nhà văn hóa Lao động khu Công nghệ cao.

Các đồng chí Ban Ủy viên Ban Chấp hành đánh giá cao các nội dung hoạt động của công đoàn viên chức Thành phố trong năm 2021, nhất là công tác tham gia, phối hợp chăm lo, hỗ trợ kịp thời đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid-19, tích cực vận động hỗ trợ các địa phương khó khăn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, động viên công chức, viên chức, lao động tình nguyện đồng hành, chia sẻ cùng TPHCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời góp ý những nội dung cần tập trung thực hiện nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, thực hiện kỷ yếu để ghi nhận các gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa, liên thông dự liệu để dễ dàng tra cứu thông tin. Chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động công đoàn trực tuyến kết hợp trực tiếp, phù hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Đồng chí Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để hoàn thiện, bổ sung vào các dự thảo báo cáo năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2022, gồm các nội dung như: Tập trung thực hiện nội dung chuyển đổi số, ban hành hệ thống bảng điểm thi đua cho khối hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các công đoàn cơ sở trong công tác thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức và lao động, chức công đoàn.

Thảo Quyên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo