Thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020

Tiếp tục đổi mới công tác định hướng tư tưởng

Đồng chí Trương Văn Thống, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 10/1, Huyện ủy Củ Chi tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Năm 2019, với trách nhiệm tham mưu cho Huyện ủy trên lĩnh vực tư tưởng, ngành tuyên giáo huyện Củ Chi đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng.

Công tác ngành có chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện trong toàn ngành. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống tiếp tục được đổi mới, hiệu quả; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết trực tiếp đạt trên 99,27%.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tích cực chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền ở cơ sở đúng trọng tâm, phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị; nắm bắt dư luận xã hội kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề mà dư luận quan tâm.

Công tác đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phòng ngừa tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được triển khai đồng bộ, kịp thời và sắc bén. Năm 2019 là năm mà hoạt động các trang mạng của huyện và cơ sở không ngừng được cải tiến và nâng cao chất lượng. Tổ viết tin bài, quản trị mạng của huyện đã thực hiện được 360 tin, bài; 517 ảnh, 108 video-clip; các trang mạng cơ sở đã thực hiện được 2.170 tin bài đăng về các hoạt động của đơn vị…

Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, mô hình hay, lan tỏa. Năm 2019, toàn huyện có 272 tập thể và 1.676 cá nhân được Thành phố, huyện và cấp cơ sở tuyên dương.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Văn Thống yêu cầu, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của huyện cần liên tục đổi mới, sáng tạo trong cách làm, đặc biệt là đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng để thống nhất trong Đảng, trong nhân dân; phương pháp tuyên truyền cần ngắn gọn, có trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tiễn.

Dịp này, Huyện ủy Củ Chi khen thưởng cho 12 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Kiều Ngân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo