Thứ Ba, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Tiếp tục bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội

* Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn)- Sáng 25/11, tại Hà Nội, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 11 nhà văn. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều được bầu là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng các nhà văn, những người sáng tạo chân chính trên lĩnh vực văn hóa và tinh thần sẽ cống hiến nhiều tác phẩm mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng đã có vai trò, vị trí quan trọng, đặc biệt trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, tự chủ của nước nhà. Từ khi có Đảng đến nay, vai trò và vị trí quan trọng đặc biệt đó, luôn được Đảng quan tâm, trân trọng và phát huy. Trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cùng đồng bào cả nước, nhiều nhà văn theo tiếng gọi non sông đã tự nguyện bước vào kháng chiến, kiến quốc. Nhiều người trong số họ vừa cầm bút, vừa cầm súng. Và có không ít người đã anh dũng ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến thần thánh và trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Những trang viết của các nhà văn được viết trong khói lửa của các cuộc kháng chiến ấy đã trở thành di sản lớn của dân tộc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang và sứ mệnh quan trọng, đặc biệt của mình, trong 5 năm qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc đẩy mạnh sáng tác, có thêm nhiều tác phẩm có giá trị, cơ bản bám sát thực tế của đất nước, đẩy mạnh quảng bá các tác phẩm và giao lưu hội nhập quốc tế.

Về nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hội Nhà văn phải tiếp tục góp phần đáng kể trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống sự suy thoái biến chất về tư tưởng, chính trị và đạo đức; trong tổng kết văn học Việt Nam nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, thúc đẩy hòa hợp dân tộc; xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc; thông qua văn học, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, tiếp tục bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội; đồng thời tiếp tục tạo dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên thế giới thông qua văn học. Hội phải tạo ra những bước đi có tính quyết định cho một dòng văn học thiếu nhi đa dạng, phong phú, hiện đại, đậm bản sắc văn hóa dân tộc để cùng xã hội tạo ra sản phẩm đặc biệt nhất, quan trọng nhất là con người Việt Nam. Đó là triển vọng, là tương lai của đất nước mà nhà văn cần hướng tới.

Ban chấp hành Đại hội khóa mới ra mắt Ban chấp hành Đại hội khóa mới ra mắt

Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, trong phiên họp đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam khóa 10, Ban chấp hành đã bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng ban kiểm tra, 1 ủy viên ban thường vụ phía Bắc và sẽ bầu tiếp 1 ủy viên thường vụ phía Nam sau đại hội của Hội Nhà văn TPHCM.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo