Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, sáng 11/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm (2014-2019) triển khai thi hành Hiến pháp 2013.

Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trong 5 năm qua, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo sát sao công tác triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm việc thực hiện các hoạt động được tiến hành nghiêm túc, bài bản, toàn diện. Công tác xây dựng luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp được các cơ quan quan tâm và chỉ đạo sát sao, có những giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm phù hợp với tinh thần của Hiến pháp, gắn kết với việc thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp được xác định tại các nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW).

Đến hết tháng 6/2019, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 69 trên tổng số 90 luật, pháp lệnh được liệt kê tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13; còn 21 dự án luật, pháp lệnh nằm trong Danh mục này chưa được ban hành. Các cơ quan, tổ chức đã phát huy sự chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp khác nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, thời gian thi hành Hiến pháp cũng là 5 năm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011). Kết quả triển khai thi hành Hiến pháp đã góp phần quan trọng đến những thành tựu về nhiều mặt của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian vừa qua. Tán thành với đánh giá chung trong báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Báo cáo cần bổ sung đầy đủ hơn những tồn tại, hạn chế và kiến nghị đã được nêu trong các Báo cáo thành phần của các cơ quan, tổ chức về từng nội dung để từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp nhằm triển khai thi hành Hiến pháp trong thời gian tới.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, chỉ còn 3 kỳ họp nữa, trong khi về thực chất, chương trình kỳ họp thứ 8 đã gần như xong, chỉ còn kỳ họp thứ 9 và 10. 7 năm chưa cụ thể hóa được hết các vấn đề của Hiến pháp 2013 cũng là vấn đề đặt ra. Vì vậy, Chính phủ cần đánh giá, qua giám sát của Chính phủ, Bộ Tư pháp cũng như giám sát của các Ủy ban của Quốc hội thì hiện nay có vấn đề gì xung đột trong hệ thống pháp luật. Việc ban hành các luật, nghị định, quy định để thực hiện Hiến pháp đã bám sát vào tinh thần Hiến pháp chưa? Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị đưa ra con số cụ thể, bao nhiêu nghị định, thông tư, văn bản quy phạm pháp luật vừa qua cần điều chỉnh. Các cơ quan của Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cho rằng sơ kết 5 năm thi hành Hiến pháp 2013 là công việc rất lớn, rất quan trọng, trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 2010, định hướng đến 2020, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp và chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng đây là những công việc phức tạp và đòi hỏi thời gian khẩn trương. Do vậy, trong thời gian từ khi Hiến pháp được ban hành đến thời điểm này, Quốc hội đã ban hành 111 bộ luật, luật và pháp lệnh. Chỉ còn 21 luật chưa được ban hành. Trong số 111 luật này, có 69 bộ luật và luật nằm trong kế hoạch 78. Còn lại là những luật khác do yêu cầu thực tiễn đặt ra, cũng là để cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp và yêu cầu cuộc sống.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo