Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc

Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao giấy khen cho những Đảng bộ đạt thành tích trong công tác tuyên giáo.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 4/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Cần Giờ tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo và công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ đã đến dự.

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng hệ thống tuyên giáo huyện Cần Giờ đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do thực tiễn đặt ra, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận xã hội.

Cụ thể, ngành Tuyên giáo huyện đã tích cực tham mưu kịp thời giúp cấp ủy, chủ động trong các mặt công tác tuyên giáo và vận động nhân dân. Công tác tuyên truyền được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Công tác giáo dục lý luận chính trị đã được quan tâm thực hiện, xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu, nội dung lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Công tác dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Đáng chú ý, với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của BanThường vụ Huyện ủy về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đẩu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái; tăngcường công tác nắm bắt tư tưởng nhằm ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”và phản bác các quan điểm sai trái; thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên internet; giáo dục cán bộ, đảng viên về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phân bác thôngtin xấu độc, quan điểm sai trái.

Phát biểu chỉ đạo trong hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Cần Giờ Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao các mặt công tác của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có nhiều hoạt động tích cực, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các phần tử cơ hội chính trị. Thời gian tới,  đồng chí Đoàn Thị Ngọc Cẩm yêu cầu Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần có những giải pháp để giải quyết những vấn đề mà dư luận bức xúc, nổi cộm kéo dài; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên; cần tập trung, chủ động về công tác tuyên truyền, về bầu cử Quốc hội khóa XV; về chủ đề năm 2021; tình hình dịch bệnh Covid-19,… đúng thời điểm để tạo hiệu quả tích cực.

Dịp này, Huyện ủy huyện Cần Giờ đã khen thưởng 18 chi, đảng bộ có đạt nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2020.

Quốc Hùng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo