Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020

(Thanhuytphcm.vn) - Nhằm đánh giá kết quả thực hiện về công tác “Giáo dục quốc phòng an ninh” trong năm 2020 và đề ra phương hướng trong năm 2021, ngày 27/4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2020.

Đến dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Tú, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM; đồng chí Nguyễn Huy Chiến, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh quận…

Năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quận 10 đã thực hiện tốt nội dung về công tác lãnh chỉ đạo, quán triệt, triển khai chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng an ninh từ quận đến phường; thường xuyên cũng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh các cấp, cơ quan thường trực giúp việc; thực hiện và chỉ đạo cơ sở duy trì tốt quy chế hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh đề ra.

Công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận quan tâm chỉ đạo được thực hiện thông qua báo, đài, các chương trình lễ hội, các cuộc vận động chính trị, các phong trào khác bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, đã góp phần nâng cao nhận thức và tham gia thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Mạnh Tú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP đánh giá Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Quận 10 đã thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của thành phố, trong năm 2021, tiếp tục quán triệt những Nghị quyết của Đảng, chỉ thị, pháp luật của Nhà nước về giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nội dung phương hướng đã đề ra trong năm 2021.

Tại hội nghị tổng kết, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh Quận 10 đã khen thưởng 33 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2020.

Trương Hoàng Anh Vũ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo