Thứ Tư, ngày 22 tháng 9 năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ “kép” trong điều kiện thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển ngành du lịch

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

(Thanhuytphcm.vn) - Theo báo cáo từ Sở Du lịch TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ “kép” trong điều kiện thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển ngành du lịch.

Sở Du lịch cũng tập trung khắc phục những hạn chế thiếu sót trong công tác cải cách hành chính, tham mưu thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nghiên cứu ủy qyền giải quyết thủ tục hành chính cho Trưởng các phòng chuyên môn gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và các nội dung liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của Sở Du lịch năm 2020.

Trong đó, có 15 giải pháp, mô hình, sáng kiến hay trong công tác cải cách hành chính đang áp dụng tại Sở Du lịch; tuần lễ “tiếp nhận và trả kết quả trong ngày”; 26/26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Du lịch được rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và các bản tin cải cách hành chính TP. Tổng số lượng hồ sơ tiếp nhận là 647 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ hành chính công mức độ 4 là 422 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 62,61%; tổng số hồ sơ đã giải quyết là 699 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,26%.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Sở Du lịch tập trung thực hiện hoàn chỉnh việc tham mưu UBND TP ban hành quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, triển khai các kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm, tham mưu các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tiếp tục, hướng dẫn, tuyên truyền, triển hai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 26/26 thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì thường xuyên công tác khảo sát ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; phấn đấu đảm bảo ít nhất có 80% số hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ công trực tuyến phải có sự tham gia đánh giá của tổ chức, cá nhân thông qua kênh đánh giá. Đề xuất UBND TP công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch, thực hiện ủy quyền giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho Trưởng phòng chuyên môn…

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo