Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa có công văn nhắc nhở các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định tạm ngưng các hoạt động dạy - học nhằm đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) trên địa bàn TP thực hiện nghiêm Công văn số 1415/UBND - VX ngày 6/5/2021 của UBND TP.

Cụ thể là tạm ngưng các hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục trực tiếp.  Trường hợp phải triển khai các hoạt động dạy - học không thể tổ chức qua mạng internet (như: thí nghiệm, thực tập, kiểm tra, ôn tập cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi, ... ), thủ trưởng các đơn vị, cơ sở chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của của Trung ương và TP về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là yêu cầu 5K.

Công văn nêu rõ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Đồng thời, giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định. Những trường hợp không tuân thủ quy định, có dấu hiệu chủ quan, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn, đề nghị lập biên bản, phối hợp xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo UBND TPHCM.

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo