Thứ Sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Phiên họp thứ 3 của Hội đồng Bầu cử quốc gia

Thống nhất 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn)  - Chiều 3/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về công việc đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những công việc Hội đồng Bầu cử đã làm từ sau phiên họp thứ hai tới nay.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Tiểu ban Nhân sự Trần Văn Túy, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ nguyên số lượng đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu Quốc hội của khóa XV. Đồng thời, tăng thêm tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng để bảo đảm sự phù hợp giữa số lượng đảng viên và người ngoài Đảng; tăng số lượng đại biểu dân tộc thiểu số được ứng cử đại biểu Quốc hội; quan tâm đến cơ cấu đại biểu Quốc hội đại diện cho khối doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học...

Ở địa phương, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người (gồm cả Trung ương gửi về và địa phương), đạt tỷ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỷ lệ không đồng đều giữa các tỉnh.

Về cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là 7.656 người trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 3.715 đại biểu, đạt tỷ lệ 2,06 lần trên tổng số đại biểu được bầu, nhiều nơi tỷ lệ cao nhưng một số nơi, tỷ lệ này còn thấp.

Hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang tích cực triển khai các bước của quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời hạn là ngày 11/3 tới.

Tại Phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cũng báo cáo một số công việc đã triển khai từ sau phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia và một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó có việc giới thiệu người ứng cử và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử; thành lập Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử; thành lập Ban Bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã (chậm nhất là ngày 14/3/2021); thành lập Tổ bầu cử (chậm nhất là ngày 3/4/2021); tiếp nhận hồ sơ ứng cử (chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021); tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử (chậm nhất là ngày 19/3/2021); tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử…

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm ban hành kế hoạch tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; triển khai việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử.

Kết luận Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước và nhất trí với đề nghị 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp thu ý kiến tại phiên họp và khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình ký để gửi đến các cơ quan địa phương kịp thực hiện theo đúng theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tập trung tham mưu giúp Hội đồng và các tiểu ban đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các công việc cho cuộc bầu cử thời gian tới đảm bảo đúng tiến độ.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN) Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, các cơ quan Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rà soát lại những công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ về công tác bầu cử, đôn đốc, chỉ đạo công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử và nội dung báo cáo công việc thường xuyên về Hội đồng bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Công tác đại biểu và Hội đồng Bầu cử quốc gia chuẩn bị danh sách những người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng Đoàn Quốc hội quản lý; ra thông báo về nhân sự chuẩn bị cho hiệp thương theo đúng quy định của luật và hoàn thành trước ngày 11/3. Tiểu ban nhân sự tiếp nhận đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân, có hướng dẫn thực hiện theo đúng luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ở các địa phương, các cơ quan trong tháng 3, 4/2021 và đến trước ngày 23/5.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo