Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Phong trào thi đua nên mở rộng và lan tỏa

ĐBQH Phan Văn Xựng phát biểu tại phiên thảo luận

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tổ chức phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Cần đưa thư khen trong Luật Thi đua, khen thưởng

Tại phiên thảo luận, ĐBQH Phan Văn Xựng, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, cho rằng, Luật Thi đua, khen thưởng sau 17 năm thực hiện qua 2 lần sửa đối (năm 2005, 2013) đã đi vào cuộc sống, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thi đua, khen thưởng đã cổ vũ, động viên các tập thế, cá nhân phát huy các sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các lĩnh vực đời sống xã hội... Khi thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, nhất là trong dịch Covid-19, các lực lượng y bác sĩ, quân đội, công an... đã hăng hái, không ngại hy sinh, gian khổ để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân. Đối với quân đội, Luật Thi đua, khen thưởng còn là động lực thúc đẩy tinh thần xả thân, sẵn sàng hy sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ĐBQH Phan Văn Xựng cho rằng, Luật vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc, bất cập, như: tiêu chí xét tặng, thẩm quyền và việc công nhận danh hiệu thi đua có điểm chưa thống nhất; quy định đối tượng, tiêu chuẩn của một số hình thức khen thưởng còn chưa cụ thể, khó áp dụng; chưa thực sự chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và khen thưởng tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo…

Về khen thưởng đối với tập thể cơ sở, tập thể nhỏ, ĐBQH Phan Văn Xựng cho rằng dự thảo Luật đã bỏ quy định tặng "Huân chương Lao động" hạng Nhất, Nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhất, Nhì đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua là chưa phù hợp với chủ trương khen thưởng hướng về tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất và nguyên tắc khen thưởng "Quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác và khen thưởng địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiếu số". Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo các tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua được xét tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng Nhất, Nhì, "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng Nhất, Nhì như quy định hiện hành.

ĐBQH Tô Thị Bích Châu phát biểu tại phiên thảo luận ĐBQH Tô Thị Bích Châu phát biểu tại phiên thảo luận

Về nguyên tắc khen thưởng trong dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), ĐBQH Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, cho rằng cần xác định nguyên tắc của khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng tập thể, đúng thành tích; một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đổi tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; bảo đảm thống nhất giữa thành tích, hình thức và đối tượng khen thưởng; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất. Dự thảo xác định “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng", là cần thiết để thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là thực hiện bình đẳng giới. Do vậy, cần quan tâm đến quyền tiếp cận thi đua, khen thưởng của người yếu thế bao gồm người khuyết tật, người cao tuổi, người có khó khăn trong nhận thức hoặc làm chủ hành vi...

ĐBQH Trần Hoàng Ngân phát biểu tại phiên thảo luận ĐBQH Trần Hoàng Ngân phát biểu tại phiên thảo luận

ĐBQH Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP, cho rằng cần mở rộng chỉ tiêu trong xét thi đua khen thưởng. Đồng thời, thi đua thường xuyên hàng năm không cần đăng ký, việc này cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện. Về các hình thức, ở các nước có thư khen của tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng…, đây là hình thức khen thưởng rất có giá trị. Do đó, cần đưa thư khen trong Luật lần này.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng thư khen là hình thức tốt, nhưng không nên cấp nào cũng phải thực hiện. Từ cấp tỉnh, cấp bộ trở lên thực hiện thư khen, sau đó có quy trình thực hiện thư khen. Theo đó, thư khen hơn các bằng khen rất nhiều tạo sự lan tỏa rất lớn, nhất là thư khen trong học sinh, sinh viên, công nhân lao động…

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên thảo luận ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên thảo luận

ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, cho rằng hệ thống thi đua khối nhà nước thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, khối thi đua ngoài nhà nước không được quan tâm trong công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, cần tính toán trong đối tượng khác ngoài hệ thống thi đua chung của đơn vị cơ quan nhà nước và cơ quan tổ chức giới thiệu nhóm đó phải được cụ thể. Hiện phong trào thi đua chưa chạm đến ngõ ngách của cuộc sống. Đôi khi vì bảo vệ bản quyền các doanh nghiệp không giới thiệu mô hình, sáng kiến cho tổ chức công đoàn khen thưởng; nhiều công nhân có sáng kiến hiệu quả, nhưng vì bảo vệ thương hiệu nên doanh nghiệp không giới thiệu. Do vậy, phong trào thi đua nên mở rộng, lan tỏa trong mọi mặt của cuộc sống.

ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại phiên thảo luận ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại phiên thảo luận

Bảo đảm hoạt động phân loại phim đạt hiệu quả, công bằng, minh bạch

Đối với Luật Điện ảnh (sửa đổi), các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp 2013 và khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Điện ảnh hiện hành, phù hợp với hình hình thực tiễn, thúc đẩy phát triển ngành điện ảnh.

Các đại biểu cho rằng Chính phủ sớm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu phân cấp cho UBND cấp tỉnh cấp phép phân loại phim truyện nhập khẩu chiếu rạp. Ngoài ra, để bảo đảm hoạt động phân loại phim đạt hiệu quả, công bằng, minh bạch, cần nghiên cứu, bổ sung quy định về cơ chế trao đổi giữa đơn vị xin cấp phép và cơ quan cấp phép trong trường hợp không thống nhất về kết quả phân loại.

ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại phiên thảo luận ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại phiên thảo luận

ĐBQH Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM, cho rằng hoạt động phim trường ở các nước như Trung Quốc, Thái Lan có nguồn thu rất tốt. Nhưng Việt Nam hiện nay không có phim trường, hay nói cách khác phim trường Việt Nam đầu tư cơ sở vật chất rất hạn chế không thu hút được các nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, kinh phí đầu tư vào đây rất lớn. Do đó, cần nhà nước quan tâm ưu đãi thêm và giúp nhà đầu tư tham gia đầu tư để có các phim trường hiện đại vừa phục vụ sản xuất phim trong nước và phục vụ cho thuê đối với các nhà sản xuất phim ở nước ngoài.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, các đại biểu đề nghị kết hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm trong đó hậu kiểm là chủ yếu; cần quy định rõ những tiêu chí phân loại phim chi tiết minh bạch để cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào đó kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm nếu có.

Các đại biểu cũng lưu ý việc phát hành và phổ biến phim cần được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì dự thảo Luật cần quy định cụ thể hơn điện kiện hoặc giao Chính phủ quy định. Việc quảng cáo phim hay quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên phim cần được quy định rõ hơn; quản lý chặt hơn về tham gia liên hoan phim; xử lý vi phạm; bổ sung quy định của quản lý nhà nước, bổ sung nội dung về hợp tác quốc tế, cụ thể hơn các quy định về chính sách của nhà nước về điện ảnh để bảo đảm khả thi, đột phá để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này; đồng thời rà soát để làm rõ một số nội dung cụ thể.

Về Quỹ Hỗ trợ và phát triển điện ảnh, có ý kiến cho rằng không nên quy định về Quỹ này trong luật vì nội dung chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước; chưa đưa ra giải pháp về khả năng tài chính độc lập. Bên cạnh đó, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng và làm rõ tính khả thi của quy định này.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo