Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế

Người dân, doanh nghiệp làm hồ sơ thuế tại Cục Thuế TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện rà soát, triển khai các biện pháp nhằm thu đúng, đủ kịp thời cho ngân sách; triển khai đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cục Thuế TPHCM được giao tham mưu UBND TPHCM xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng nhằm phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác chống thất thu, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước, với mục tiêu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch thu ngân sách năm 2021.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tích cực giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực thuế để tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chủ động nắm bắt diễn biến kinh tế - xã hội, sức khỏe của doanh nghiệp, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP để tham mưu, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế.

Song song đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để hạn chế tối đa hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu ngân sách. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, xử lý thu hồi nộ thuế.

Cục Hải quan TPHCM được giao tiếp tục chủ động gặp gỡ doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan và có số thu nộp ngân sách nhà nước lớn để cam kết bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật hải quan, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, không để phát sinh các vấn đề gây phiền hà, tăng chi phí cho doanh nghiệp. Cùng với đó, làm việc cụ thể với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, sân bay, chuyển phát nhanh, dịch vụ logistic… để phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp làm thủ tục trên địa bàn TPHCM.

Cục Thuế, Cục Hải quan TPHCM căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, chủ trương của Bộ ngành Trung ương để triển khai, đề xuất các biện pháp hỗ trợ DN, góp phần tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng nguồn thu cho TP.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM tập trung rà soát lại các quy trình, thủ tục hành chính, để điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho DN đầu tư mở rộng. Cũng như phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước, bảo đảm huy động cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế TP.

Ngoài ra, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục Thuế TPHCM, Sở Tài chính, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các quyết định giao đất của UBND TPHCM nhưng đơn vị chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để yêu cầu đơn vị sử dụng đất nộp tiền vào ngân sách theo quy định.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo