Thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn)- Ngày 12/11, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2014, đồng thời ra mắt Ban Thường vụ Hội.

Sáng tác, sản xuất, phổ biến phim điện ảnh và truyền hình những năm qua phát triển mạnh mẽ nhờ chủ trương xã hội hóa hoạt động điện ảnh và truyền hình của Nhà nước. Song cùng với đó, tình trạng xâm phạm quyền tác giả, tác phẩm và quyền liên quan đang diễn biến phức tạp nhưng chưa được xử lý, ngăn chặn kịp thời đã và đang gây tổn hại cho tác giả, chủ sở hữu bản quyền, gây thất thoát cho các chủ sở hữu tác phẩm. Việc bảo vệ quyền tác giả, tác phẩm và các quyền liên quan vì thế ngày càng trở nên cấp thiết. Trước tình hình trên, một nhóm những người hoạt động điện ảnh và truyền hình đã nhận lãnh trách nhiệm đứng ra vận động thành lập Hội bảo vệ bản quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình. Đồng thời, vừa qua đã trình Đề án tới các cơ quan có thẩm quyền xin thành lập Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam.

Ngày 16/8/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 653/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, được thành lập nhằm góp phần bảo vệ bản quyền tác giả, tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình, bảo đảm môi trường lành mạnh cho hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của điện ảnh- truyền hình Việt Nam. Vì vậy việc quảng bá hình ảnh, vai trò nhiệm vụ của Hội và tăng cường hợp tác với các cơ quan, ban ngành, các cơ sở điện ảnh, truyền hình, các tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước cần được tích cực triển khai để hoạt động của Hội đạt kết quả tích cực.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ I, giai đoạn 2019 đến 2024 của Hội gồm: hình thành bộ máy tổ chức và hoạt động của Hội; công tác phát triển hội viên; triển khai hoạt động nghiệp vụ theo Điều lệ Hội và quy định của Pháp luật; công tác tài chính và tài sản. Dự kiến trong nhiệm kỳ I, Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam sẽ kết nạp 200-300 hội viên.

Hội cũng đặt ra nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết hội viên để tiến hành hiệu quả hoạt động của Hội theo Điều lệ và quy định của pháp luật; quan tâm và tiến hành các biện pháp quản lý, khai thác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019-2014 gồm 15 thành viên, ông Đặng Xuân Hải, Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam.

Trúc Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo