Thứ Hai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Tháng 6/2020, phải hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TPHCM

Các đơn vị ký cam kết

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 12/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì hội nghị triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông TP đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục triển khai hạng mục tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch, một số nội dung số hóa sổ bộ hộ tịch. Theo đó, về quy mô và phạm vi số hóa gồm 4 loại sổ hộ tịch là sổ đăng ký khai sinh; sổ đăng ký kết hôn; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP nhằm triển khai thực hiện Đề án “cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” của Bộ Tư pháp trên địa bàn TPHCM. Đồng thời, triển khai theo kế hoạch số 4804/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND TP về triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TPHCM giai đoạn 1 thuộc Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Đây là công việc hết sức quan trọng trong sự phát triển của TP. Bởi hiện nay TP đang triển khai xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh để giải quyết những vấn đề tắc nghẽn của TP và nền tảng của việc triển khai xây dựng Đề án TPHCM trở thành đô thị thông minh trên cơ sở dữ liệu số hóa toàn bộ hoạt động của TP; trong đó dân cư và hộ tịch là hai nền tảng quan trọng. Do đó, việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP là rất quan trọng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đề nghị các quận, huyện đánh giá tầm quan trọng của việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP vì sự phát triển của quận và TP, sự thành công của Đề án đô thị thông minh, cũng như tiến đến vấn đề chính quyền số. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Giám đốc Sở Tư pháp TP, Chủ tịch UBND 24 quận, huyện trên cơ sở những nội dung ký kết phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi chọn đơn vị thực hiện công việc nhập liệu hộ tịch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt được kết quả chất lượng cao nhất, đảm bảo sự đồng bộ của toàn TP. Về thời gian thực hiện, cố gắng triển khai các quy trình thủ tục để giữa tháng 8/2019 mở thầu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và đến tháng 6/2020 hoàn thành công việc này.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông TP chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn về mặt kỹ thuật đảm bảo cơ sở dữ liệu đầu kỳ số hóa hộ tịch trên địa bàn TP; đảm bảo an toàn bảo mật về các đường truyền kết nối; liên thông kết nối với phần mềm của Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, sau khi nghiệm thu kho dữ liệu hộ tịch, Sở Tư pháp TP tham mưu UBND TP ban hành quy chế sử dụng, quản lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu sổ bộ hộ tịch của TP và chịu trách nhiệm trước UBND TP về quản lý hệ thống thông tin sổ bộ hộ tịch điện tử của TP.

Tại hội nghị, UBND các quận, huyện ký cam kết với UBND TP hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch TP.

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo