Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Tháng 5/2021, xảy ra 962 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Cù Mông (Bình Định) làm 2 người tử vong.

(Thanhuytphcm.vn) - Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong tháng 5/2021 (từ ngày 15/4/2021 đến 14/5/2021), toàn quốc xảy ra 962 vụ tai nạn giao thông, làm chết 491 người và làm bị thương 675 người. So với tháng cùng kỳ năm 2020, giảm 36 vụ (giảm 3,61%), giảm 38 người chết (giảm 7,18%), tăng 15 người bị thương (tăng 2,27%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 611 vụ, làm chết 480 người, bị thương 316 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ (0,49%), giảm 38 người chết (7,34%), tăng 33 người bị thương (11,66%). Cụ thể, đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 6 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 5 vụ (125%), tăng 3 người chết (100%), tăng 2 người bị thương. Đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, không người nào bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 2 vụ (28,57%), giảm 3 người chết (42,86%), số người bị thương không thay đổi. Hàng hải xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (50%), số người chết và bị thương không thay đổi.

Va chạm giao thông xảy ra 336 vụ, làm bị thương nhẹ 357 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 41 vụ (10,88%), giảm 20 người bị thương nhẹ (5,31%).

Như vậy, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn quốc xảy ra 5.182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.656 người, bị thương 3.788 người. So với 5 tháng đầu năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 326 vụ (giảm 5,92%), số người chết giảm 11 người (giảm 0,41%), số người bị thương giảm 177 người (giảm 4,46%). Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 3.291 vụ, làm chết 2.609 người, bị thương 1.771 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 222 vụ (7,23%), tăng 6 người chết (0,23%), tăng 235 người bị thương (15,30%).

Đường sắt xảy ra 31 vụ, làm chết 25 người, bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (giảm 13,89%), giảm 6 người chết (giảm 19,35%), số người bị thương không thay đổi. Đường thủy xảy ra 21 vụ, làm chết 14 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 11 vụ (giảm 34,38%), giảm 17 người chết (giảm 54,84%), giảm 3 người bị thương (75%). Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 8 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (5/5), tăng 6 người chết và mất tích (100%), số người bị thương không thay đổi. Va chạm giao thông, xảy ra 1.834 vụ, làm bị thương nhẹ 2.009 người. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 532 vụ (giảm 22,49%), giảm 409 người bị thương nhẹ (giảm 16,91%).

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo