Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại TPHCM

Các ý kiến góp ý tại hội nghị tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó nhấn mạnh công tác đào tạo và đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp điện ảnh trong thời gian tới

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 20/4, tại TPHCM, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hoa; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Tạ Quang Đông chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc đánh giá tình hình thi hành Luật Điện ảnh; thực trạng hoạt động điện ảnh; công tác quản lý nhà nước về điện ảnh; việc thẩm định, phân loại, cấp phép phổ biến; việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh cùng các vấn đề liên quan đến đào tạo và xây dựng nền công nghiệp điện ảnh.

Thực tiễn đòi hỏi một luật mới về điện ảnh ra đời

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ Phạm Tất Thắng cho biết, Luật Điện ảnh được Quốc hội ban hành năm 2006, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động điện ảnh phát triển, thu được những kết quả nhất định, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, Nghị quyết số 33 về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trong đó nêu rõ chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa nhằm đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia tổ chức tại TPHCM Hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia tổ chức tại TPHCM

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, tác động làm thay đổi từ phương thức sản xuất, phát hành, phổ biến phim đến nhu cầu, cách tiếp cận, hưởng thụ tác phẩm điện ảnh của người dân. Thực tế đó đòi hỏi một đạo luật mới về điện ảnh ra đời nhằm Luật hóa chủ trương của Đảng, phát triển ngành công nghiệp điện ảnh phù hợp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội Phạm Tất Thắng phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông cho biết, mục đích tổng quát của việc xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và pháp luật của Nhà nước, xây dựng nền điện ảnh Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, đảm bảo tính minh bạch, tính khả thi cao, tương thích với các bộ luật, luật hiện ảnh và pháp luật quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia.

Về quan điểm xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi), Thứ trưởng cho biết, thứ nhất, Luật Điện ảnh (sửa đổi) phải có nội dung phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm dân chủ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực văn hoá,… thể hiện trong các nghị quyết của Đảng... Thứ hai, Luật Điện ảnh (sửa đổi) phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp giữa các cam kết quốc tế và tình hình thực tế. Thứ ba, kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Điện ảnh; sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tạo cơ sở và khung pháp luật cần thiết cho hoạt động điện ảnh.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp điện ảnh

Nêu ra một số vướng mắc trong hoạt động điện ảnh hiện nay, PGS.TS Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho rằng, đội ngũ sáng tác và sản xuất phim hiện nay còn một số bất cập: vừa phân tán vừa thiếu đồng bộ, kỹ năng và trình độ nghề nghiệp có phần hạn chế. Nền điện ảnh Việt Nam hiện không thiếu những trái tim tâm huyết và tài năng, song chưa xuất hiện nhiều gương mặt nổi bật có đủ sức đột phá, khai khẩn những con đường mới, đồng thời cũng thiếu chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực chuyên môn “Nguồn nhân lực chất lượng cao cạn kiệt dần do không được tiếp tục đào tạo ở nước ngoài, còn đào tạo trong nước thì chưa đạt yêu cầu. Trong lúc đó, do khó khăn nghề nghiệp và đời sống, một số nghệ sĩ và chuyên viên đã rời bỏ ngành đi tìm công việc khác. Chính vì thế, cần gấp rút có biện pháp cụ thể từ cơ quan chức năng, thực hiện chiến lược đào tạo ngắn hạn và dài hạn”, PGS.TS Trần Luân Kim tâm tư.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về điện ảnh Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về điện ảnh

Theo TS Ngô Phương Lan, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nói phát triển điện ảnh phải xác định là phát triển công nghiệp điện ảnh. Trong Luật Điện ảnh 2006 vì quan niệm điện ảnh cơ bản là ngành nghệ thuật nên các điều luật chủ yếu để điều chỉnh các hoạt động sáng tác - phát hành - phổ biến tác phẩm điện ảnh mà chưa quan tâm đến khía cạnh bộ phim là loại hàng hóa đặc biệt. Vì vậy, Luật Điện ảnh (sửa đổi) cần có thêm những quy định điều chỉnh hoạt động của nền công nghiệp điện ảnh.

Theo các chuyên gia, ở bất cứ quốc gia nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, nền công nghiệp điện ảnh cũng chỉ có thể phát triển đủ tầm, đủ lực khi được Nhà nước quan tâm, có những biện pháp hiệu quả về thể chế, pháp luật, tổ chức nhằm hình thành và kích hoạt môi trường hoạt động văn hóa, trong đó có điện ảnh… Về mặt kinh tế và xã hội, công nghiệp điện ảnh là nguồn quan trọng tạo ra của cải vật chất và công ăn việc làm cho khối lượng lớn lao động có năng lực chuyên sâu. Nó còn là bàn đạp thúc đẩy sáng tạo, đổi mới sáng tác, cải tiến hợp lý hóa không ngừng công việc sản xuất và quảng bá sản phẩm nhằm liên tục lôi cuốn công chúng, phát triển sự nghiệp. Để hình thành nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam, rất cần được tập trung đầu tư ngay từ bây giờ, chẳng những về tổ chức, cơ chế; mà cả về nhân lực, nền tảng hạ tầng, thị trường trong và ngoài nước. Các đại biểu cũng đề nghị cần có các chính sách ưu đãi đối với hoạt động điện ảnh về thuế, lãi suất cho vay và các phương diện khác, đặc biệt là thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh; ưu đãi nghệ sĩ và những người làm phim, kể cả phim điện ảnh và phim truyền hình.

Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội cho biết, theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) và thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022). Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật, thời gian vừa qua, Ủy ban đã tổ chức làm việc với Bộ VHTT&DL và các bộ ngành liên quan, các tổ chức hiệp hội về điện ảnh, khảo sát thực tiễn tại một số địa phương và một số cơ sở điện ảnh trong cả nước.

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo