Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Tập trung tuyên truyền triển khai chương trình hành động, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối cơ sở Bộ GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, yêu cầu đặt ra của công tác tuyên truyền trong năm 2021 tập trung tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Tuyên truyền mục tiêu tổng quát, 3 mục tiêu cụ thể phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố; Đề án tổ chức chính quyền đô thị, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 gắn với việc thành lập thành phố Thủ Đức. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội được Đảng, Nhà nước, thành phố và các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Đặc biệt tập trung tuyên truyền công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của thành phố và đại hội đảng bộ các cấp ở các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương; nhất là sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống gắn với tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, tập trung tuyên truyền: Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Minh Thư


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo