Thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020

Tập trung tham mưu Kết luận về phân cấp đánh giá cán bộ, phê duyệt quy hoạch cán bộ của cấp ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là một trong những nội dung được nêu trong báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 11 và chương trình công tác tháng 12/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Theo đó, trong tháng 12/2019, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM sẽ tham mưu Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về luân chuyển cán bộ được quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; cán bộ được quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Cùng với đó là tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Kết luận về phân cấp đánh giá cán bộ, phê duyệt quy hoạch cán bộ của cấp ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo phân cấp quản lý cán bộ.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên. Đối với công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM củng cố, kiện toàn nhân sự một số cơ quan đơn vị đã điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ; chỉ định, chuẩn y cấp ủy 43 cán bộ…

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo