Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Tập trung giám sát, phản biện xã hội các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân

Toàn cảnh một hội nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

(Thanhuytphcm.vn) - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa công bố báo cáo về kết quả thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của MTTQ Việt Nam.

Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chú trọng đến công tác tập huấn, hướng dẫn các địa phương đổi mới phương thức, hình thức giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh giám sát thường xuyên; tích cực tham gia góp ý đối với nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, nhất là những dự thảo có liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nhiều nội dung góp ý, phản biện, kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đáng chú ý, về giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ, kết quả giám sát cho thấy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ để lãnh đạo, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc tại địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về thời hạn ban hành quyết định bổ nhiệm lại còn xảy ra phổ biến ở cấp tỉnh của nhiều địa phương với tỷ lệ tương đối cao (437/1.502 trường hợp, chiếm 29,23%), trong đó, 21 tỉnh thành có tỷ lệ vi phạm này chiếm trên 50%; có địa phương 100% các trường hợp bổ nhiệm lại đều được ban hành quyết định quá thời hạn, gây ra hệ quả pháp lý các văn bản hành chính, hành vi hành chính của người được bổ nhiệm lại trong thời gian từ khi hết hiệu lực quyết định bổ nhiệm đến khi ban hành quyết định bổ nhiệm lại sẽ không có giá trị pháp lý. Công tác chuyển đổi vị trí việc làm được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, đảm bảo đúng theo quy trình, thủ tục, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng. Qua giám sát, các địa phương báo cáo cấp tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 4.942 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức. Cấp huyện tổng số 3.362/3956 trường hợp trong diện chuyển đổi vị trí công tác (đạt 84,9%), còn 594 trường hợp chưa chuyển đổi (chiếm 15,1%).

Năm 2022, MTTQ yêu cầu đổi mới phương pháp, cách làm giám sát và phản biện xã hội, có sự tham gia ngày càng rộng rãi của các tổ chức thành viên của MTTQ và nhân dân, tạo cơ chế để huy động sự tham gia của thành viên các hội đồng tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn, xác định đây là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo kiến nghị giám sát, phản biện có tính hiệu quả, thiết thực. Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng cần có sự đổi mới theo hướng chủ động, thực chất, hình thức phù hợp, đáp ứng tình hình thực tế. Đẩy mạnh công tác nắm bắt, tập hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để lựa chọn nội dung giám sát, thực hiện giám sát từ sớm, từ xa, giám sát đột xuất những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Việc tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội phải bảo đảm đúng quy trình, thống nhất trong hệ thống Mặt trận các cấp. Kiến nghị sau giám sát, phản biện phải rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục cao; bảo đảm cơ sở lý luận và thực tiễn, khách quan, công khai, hiệu quả thiết thực và mang tính xây dựng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Năm 2022,  MTTQ Việt Nam tập trung một số nội dung như: giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19; giám sát việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giám sát việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (theo Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế)… Các tổ chức chính trị - xã hội cũng tập trung giám sát một số nội dung liên quan đến tổ chức mình. Trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có thể bổ sung mới nội dung thực hiện giám sát khi phát sinh vụ việc, vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản có liên quan…

Về nội dung phản biện xã hội, năm 2022, MTTQ sẽ rà soát những nội dung, lĩnh vực mà cử tri, nhân dân quan tâm, tập trung phản biện xã hội đối với các nội dung có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân; góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Năm 2022, MTTQ Việt Nam tập trung vào một số dự thảo văn bản pháp luật như: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở… Các tổ chức chính trị - xã hội tập trung phản biện những dự thảo liên quan đến tổ chức mình như: Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng; Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)… Trường hợp cần thiết, từ nhu cầu thực tiễn và yêu cầu của các cơ quan soạn thảo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có thể tiến hành phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản, chương trình, dự án khác liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật MTTQ Việt Nam và các văn bản có liên quan…

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo