Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Tập trung giải quyết ngập bền vững cho vùng trung tâm TPHCM

Thi công hồ điều tiết chống ngập tại khu vực đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 25/1/2021 phê duyệt Đề án chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đó, TP đặt ra định hướng quy hoạch chống ngập và xử lý nước thải trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2045 như sau: Trong giai đoạn 2020 - 2025, về thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị, 80% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước. Về thoát nước thải và xử lý nước thải, 80% tổng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Đồng thời, TP nghiên cứu, cập nhật và hoạch định cốt nền cho từng khu vực, từng quận huyện… đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng chung, phù hợp quy hoạch thoát nước. Lập quy hoạch chuyên biệt cho hệ thống thoát nước mưa bao gồm xác định hệ thống thoát nước chính như kênh rạch, hệ thống cống cấp 1, 2… đảm bảo yêu cầu thoát nước khi mưa cũng như ứng phó với các kịch bản của biến đối khí hậu, mực nước biển dâng.

Mặt khác, thực hiện các dự án, hoàn thiện quy hoạch hệ thống thoát nước trong khu vực 581,52km2; đồng thời xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước tại khu vực ngoại vi mở rộng quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, TP Thủ Đức, Quận 7.

Trong giai đoạn từ 2026 - 2030 và tầm nhìn đến 2045, về thoát nước mưa và chống ngập úng đô thị, 90% dân số đô thị được hưởng dịch vụ thoát nước. Về thoát nước thải và xử lý nước thải, 95% tổng lượng nước thải trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Về kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030, trong giai đoạn 2020 - 2025, giữ vững kết quả đạt được, không để tái ngập tại các vị trí đã được giải quyết phạm vi 550km2 thuộc giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung giải quyết ngập bền vững cho vùng trung tâm TP rộng 106,41km2, cơ bản giải quyết thoát nước cho các vùng còn lại của TP. Thực hiện các dự án, nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết 15 tuyến đường ngập do mưa còn lại. Xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước đặc biệt khu vực phía Đông TP. Thực hiện nạo vét các trụ tiêu thoát nước lớn nhằm tăng cường khả năng thoát nước cho khu vực trung tâm TP về phía Nam.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thực hiện các dự án dự báo, kiểm soát ngập nước nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình biến đổi khí hậu. Xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống thoát nước theo quy hoạch tại khu vực ngoại vi. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án nạo vét trục thoát nước chính, chỉnh trang đô thị, phát triển du lịch đường sông. Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tại các lưu vực dân cư đông như Bắc Sài Gòn, Tây Sài Gòn, Nam Sài Gòn.

UBND TPHCM cũng đề ra các giải pháp như nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch; triển khai quy chế, giải pháp liên kết giữa các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung thực hiện các giải pháp công trình để phục vụ giải quyết ngập.

Đồng thời, rà soát, bổ sung chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư; cải cách thủ tục hành chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình giảm ngập; ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành các công trình thoát nước. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực dự báo phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo