Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở

Các đồng chí chủ trì hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 21/1, Thường trực Quận ủy quận Tân Phú gồm các đồng chí: Lê Thị Kim Hồng, Bí thư Quận ủy; Phạm Hưng Quốc Bảo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Phạm Minh Mẫn, Phó Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND quận Tân Phú đã chủ trì làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và Hội quần chúng định kỳ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã đánh giá kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, kết quả thi đua năm 2020 của các đơn vị, đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Ngoài ra, các ý kiến thảo luận cũng trao đổi về công tác lãnh đạo của Quận ủy cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận và các Hội quần chúng của quận trong năm 2021...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận và các Hội quần chúng của quận trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận,… được UBND TP đánh giá cao.

Trong năm 2021, đồng chí Lê Thị Kim Hồng đề nghị các đơn vị tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khoá XIII; Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Quận ủy và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khoá XII; chủ động tham mưu cho Quận ủy giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị; Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, Chỉ thị số 19 và Chỉ thị số 23 của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Bí thư Quận ủy Lê Thị Kim Hồng cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, cơ sở và tình hình thực tế, đa dạng hoá các hoạt động nhằm thu hút và nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của các Đảng ủy 11 phường đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hoạt động khuyến học, khuyến tài; Xây dựng, củng cố, kiện toàn nhân sự của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, phát triển cán bộ làm công tác đoàn thể…

Trần Ngọc Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo