Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: VGP)

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu địa phương có Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

9 tháng, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 46,7%

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, các bộ, ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay. Hiện nay, Chính phủ đã yêu cầu phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác. Chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ cũng xác định "4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không" trong chỉ đạo, điều hành, trong đó "2 đẩy mạnh" là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, nhất là đầu tư công.

Ngay từ đầu năm, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hết sức quyết liệt, sâu sát với việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến toàn quốc, cuộc họp; thành lập 6 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ để kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công và gần đây đã ban hành Nghị quyết số 124/NĐ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chưa được cải thiện nhiều, nhiều cơ quan, địa phương giải ngân chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, làm ảnh hưởng tới các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; mặt khác, vấn đề chậm giải ngân vốn đầu tư công cũng là vấn đề kéo dài nhiều năm. Do đó, Chính phủ tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tuyến để đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong bối cảnh nguồn vốn cho các dự án đã có, người dân mong mỏi, đất nước trông chờ, yêu cầu công việc cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn; nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án chậm, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm; đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách, khâu chuẩn bị, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh toán, quyết toán; làm rõ trách nhiệm để chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; chia sẻ những mô hình, các làm hay, sáng tạo; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến hết năm 2022 bảo đảm tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Theo các báo cáo, qua 9 tháng năm 2022, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt 46,7%; chưa có nhiều chuyển biến tích cực; còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chưa phát huy tốt vai trò động lực quan trọng của đầu tư công, nhất là trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP)

TPHCM đề nghị thành lập tổ đôn đốc giải quyết những khó khăn liên quan đến đầu tư công

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM nhìn nhận, TPHCM là một trong những địa phương giải ngân thấp nhất. Báo cáo kết quả cập nhật đến ngày 23/9, TP đã giải ngân được 10.877 tỷ đồng, tính trên tổng số 37.997 tỷ đồng chiếm 25%. Vốn ngân sách Trung ương chỉ giải ngân được 91 tỷ đồng, đạt 3,6%, tuy nhiên có các dự án lớn như Tham Lương - Bến Cát, Quốc lộ 50, An Phú với gần 1.700 tỷ đồng, cố gắng đến cuối năm xong. Chỉ có 2 dự án vốn vay nước ngoài là vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2 và giao thông xanh thì khả năng không hết vốn kế hoạch năm, khoảng 600 tỷ đồng.

Về phần tính tỷ lệ, TP có kiến nghị báo cáo Thủ tướng là Quốc hội và Thủ tướng giao cho TP lúc ban đầu là gần 52.000 tỷ đồng, sau này giao thêm bổ sung trong kế hoạch là 54.000 tỷ đồng. Nhưng TP là đơn vị địa phương cân đối ngân sách nên với tỷ lệ điều tiết 21%, TP đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên trước, còn lại bố trí chi đầu tư phát triển. Như vậy, năm nay theo Nghị quyết của HĐND TP, cho đến giờ này, cân đối lại nguồn thu thì TP chỉ đảm bảo cân đối được 42.508 tỷ đồng; cho nên con số này TP cũng kiến nghị Chính phủ để có số tổng; và TP đề nghị tiếp tục xem xét giảm thêm tỷ lệ điều tiết ngân sách.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: M.Hiệp) Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: M.Hiệp)

Phân tích về nguyên nhân, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, đối với TP việc lập dự án, quản lý dự án, tức là liên quan đến trách nhiệm và năng lực của chủ đầu tư thì rất rõ. Các dự án của TP chuyển tiếp, trước đây tách phần giải phóng mặt bằng với phần xây lắp, sau này nhập lại thì điều chỉnh hồ sợ dự án mất rất nhiều thời gian cho nên các dự án điều chỉnh chưa xong thì các tháng đầu năm chưa giải ngân được nên TP đang tập trung. TP đã thành lập các tổ chuyên ngành, chuyên đề theo đó rà soát từng dự án với chủ đầu tư. TP cũng lên kế hoạch giải ngân từ đây đến cuối năm, xác định các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Đến giờ này cũng gỡ được rất nhiều, có nhiều dự án khả năng đến tháng 11, 12 sẽ giải ngân đạt kế hoạch, tuy nhiên đến giờ này giải ngân bằng 0. Thứ hai về giải phóng mặt bằng, đây luôn là vấn đề khó, TP luôn tập trung rất quyết liệt. Vừa qua thì có một số dự án tồn tại cả chục năm nay, đặc biệt là các dự án giao thông thì hiện nay đã giải phóng xong mặt bằng, khởi động trở lại. TP cũng lập tổ giải phóng mặt bằng cho các địa bàn, có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng lớn, phức tạp. Dự kiến đến khoảng tháng 10 TP sẽ cơ bản tháo gỡ được các vướng mắc giải phóng mặt bằng và giải phóng được trên 90% để phục vụ cho các dự án.

Bên cạnh đó, TP cũng gặp khó khăn về vấn đề giá cả, vật liệu xây dựng, nhân công ảnh hưởng làm cho các nhà thầu thi công cầm chứng. Việc này TP cũng đã gặp từng nhà thầu trong từng dự án để có tháo gỡ để thuyết phục và rất khẩn trương. Về các thủ tục đối với các dự án có vốn ODA, TP sẽ phối hợp với các bộ, ngành, các nhà tài trợ để tiếp tục thực hiện. “Thời gian sắp tới, TP sẽ tập trung vào trách nhiệm của từng chủ đầu tư, từng dự án qua kế hoạch giải ngân từ đây đến cuối năm. Thứ hai là các tổ công tác, tổ ODA sẽ rà soát theo nhiệm vụ này để tháo gỡ.” - đồng chí Phan Văn Mãi cho hay.

Ngoài ra, TPHCM kiến nghị Chính phủ có sự thống nhất về số tổng, tức là vốn kế hoạch 2022, đề nghị thống nhất số tiền là 42.508 tỷ đồng. Đồng thời đề nghị Thủ tướng sớm có quyết định thành lập tổ đôn đốc giải quyết những khó khăn cho TP để giúp cho TP giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến đầu tư công và những nhiệm vụ khác.

Minh Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo