Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Tập trung công tác tham mưu, tích cực tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của Sagri

Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11/6, Hội nghị Người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên (Sagri) được tổ chức và diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các đồng chí Trần Ngoc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; Phạm Thiết Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Đến tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên Tổng Công ty cùng với 95 đại biểu là cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Khối Văn phòng Tổng Công ty.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Khối Văn phòng Tổng Công ty; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2019 của Khối Văn phòng Tổng Công ty; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2019; Đề cử thành viên đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ với Người sử dụng lao động.

Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 với 03 đồng chí trúng cử. Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến giai đoạn 2015-2019 và các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty trong năm qua. Đồng thời, để năm 2020 đạt được kết quả cao cần tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Tập trung tham mưu cho Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên doanh, liên kết để có được hiệu quả chung của cả Tổng Công ty. Tập trung tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của Khối Văn phòng Tổng Công ty gắn với phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tìm tòi, nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp hiệu quả cho lãnh đạo Tổng Công ty. Phát huy phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tạo không khí làm việc cởi mở, thân thiện, phát huy tinh thần dân chủ. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển bền vững. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng suất lao động góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động,…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thiết Hòa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đại diện người sử dụng lao động và đồng chí Lê Thị Diệp Cẩm, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty đại diện người lao động đã tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể của Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2020. Thỏa ước lao động tập thể gồm 6 chương, 25 Điều với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động góp phần đẩy mạnh công tác chăm lo tốt cho người lao động tại đơn vị.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua các văn kiện của Hội nghị và Nghị quyết hội nghị người lao động Khối Văn phòng Tổng Công ty năm 2020 theo đúng quy định.

Tấn Tài


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo