Thứ Bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh tại điểm cầu TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu TPHCM đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Giới thiệu về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng cho biết: Đối tượng kiểm tra là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp dưới. Cụ thể: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện kiểm tra công tác bầu cử đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã kiểm tra công tác bầu cử đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đối tượng giám sát là các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, cấp dưới và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cụ thể: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giám sát công tác bầu cử đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Thường trực HĐND, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp; các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp; các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cấp xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã giám sát công tác bầu cử đối với các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND cùng cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng, nội dung kiểm tra về việc thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác bầu cử; giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử của các tổ chức phụ trách bầu cử, Thường trực HĐND, UBND và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cụ thể như giám sát về tham gia các tổ chức bầu cử các cấp; tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; vận động bầu cử để người ứng cử tiếp xúc với cử tri; Giám sát trực tiếp tại Tổ bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp 23/5/2021.

Về thời gian kiểm tra, giám sát, Phó Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phan Văn Vượng cho biết: Từ ngày 20/3 đến ngày 13/4/2021 kiểm tra, giám sát về tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; Từ ngày 13/4 đến ngày 23/5/2021 giám sát về việc lập, niêm yết danh sách cử tri; Từ ngày 23/4 đến ngày 13/5/2021 giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử.

Đối với kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử, thời gian thực hiện từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; Kiểm tra việc vận động bầu cử thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri từ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 22/5/2021; Giám sát việc vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 29/4 đến 7 giờ ngày 22/5/2021; Giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu từ 5 giờ đến 21 giờ ngày 23/5/2021.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho rằng, hoạt động kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam đối với công tác bầu cử còn có ý nghĩa quan trọng nữa là nhằm thực hiện trên thực tế chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của Mặt trận, thực hiện được vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Cùng với hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan quyền lực và giám sát trực tiếp của Nhân dân, hoạt động kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lựa chọn được những đại biểu xứng đáng thay mặt Nhân dân tham gia cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, khi phát hiện những vi phạm phải kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền để khắc phục ngay những vi phạm đồng thời phải báo cáo ngay Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp để xem xét giải quyết.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo