Thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

Tạo ra những sản phẩm - dịch vụ văn hóa có tính cạnh tranh cao, đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Trần Thế Thuận trình bày tham luận tại Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) – Báo cáo tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 16/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh, công tác giám sát, phản biện xã hội đã trở thành hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội TP, là phương thức hiệu quả phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp TP trong sạch, vững mạnh.

Phát huy quyền làm chủ Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu chia sẻ, từ những hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam TPHCM đã được 4 bài học kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ chỉ có thể phát huy hiệu quả tốt khi có sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát của các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cùng cấp. “Phát huy quyền làm chủ Nhân dân, để Nhân dân tích cực tham gia hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vấn đề cốt lõi vẫn là niềm tin của người dân với Đảng, chính quyền. Dân tin thì mọi việc sẽ thành công. Do đó, MTTQ các cấp phải song song thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; vừa phải phối hợp chính quyền thực hiện công khai, minh bạch; phải thực sự cầu thị, lắng nghe, thực hiện trách nhiệm phản hồi các phản ánh, thông tin; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, thiết thực của Nhân dân”. – Đồng chí Tô Thị Bích Châu chia sẻ.

Để nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP các cấp, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP đề ra các giải pháp, đó là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy và MTTQ Việt Nam TP các cấp về vai trò, vị trí của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện quy định nêu gương. Cùng với đó là tiếp tục phát huy hiệu quả sự phối hợp và thực hiện một cách đồng bộ với các hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Phát huy các hình thức vận động, tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết Nhân dân thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để sâu sát, kịp thời nắm bắt và phản ánh ý kiến của Nhân dân. Bên cạnh đó là phát hiện những vướng mắc, bất cập, sai sót trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; lựa chọn thực hiện có hiệu quả 3 hình thức phản biện xã hội để đưa ra các ý kiến phản biện sắc sảo, sát thực, góp phần tăng đồng thuận xã hội, ổn định và phát triển.

Một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục đổi mới về tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của hệ thống MTTQ TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP các cấp. “Để thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, MTTQ, từng tổ chức chính trị - xã hội TP cần có các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. – đồng chí Tô Thị Bích Châu cho  biết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trình bày tham luận tại Đại hội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trình bày tham luận tại Đại hội.

Cần cơ chế đặc thù để lĩnh vực văn hóa, thể thao có những bước đột phá mới

Trình bày tham luận tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 16/10, đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho hay, Sở đang xây dựng chiến lược phát triển ngành Văn hóa và Thể thao TP đến năm 2035. Cụ thể, ngành văn hóa và thể thao TP đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao. Đó là xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển Ngành Văn hóa TPHCM đến năm 2035”. Theo đó, TP tập trung đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của 11 nhóm công tác trọng tâm. Trong đó có công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; hệ thống thiết chế văn hóa; bảo tàng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa; lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại; không gian văn hóa công cộng;…

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Trần Thế Thuận cho rằng, để phát triển văn hóa TPHCM đến năm 2035 cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng con người TPHCM văn minh, nghĩa tình, gia đình hạnh phúc. Cùng với đó là củng cố, xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa. Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút các chuyên gia giỏi hoạt động trong các lĩnh vực của ngành văn hóa. Một trong những giải pháp quan trọng là sử dụng và khai thác có hiệu quả các nguồn lực tài chính, có chính sách khuyến khích nhằm thu hút nguồn vốn FDI, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư…

Cùng với Đề án “Chiến lược phát triển Ngành Văn hóa TPHCM đến năm 2035”, ngành văn hóa – thể thao TP cũng tập trung xây dựng Đề án “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”. Đồng chí Trần Thế Thuận cho biết, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẽ góp phần tái cơ cấu mô hình tăng trưởng, tạo ra những sản phẩm - dịch vụ văn hóa có tính cạnh tranh cao, đóng góp tích cực cho nền kinh tế, phát huy được những lợi thế của công nghiệp văn hóa trong việc tạo ra các giá trị gia tăng, khẳng định thương hiệu các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước. Thực hiện đề án này sẽ tập trung nguồn lực tổ chức xây dựng và phát triển hiệu quả 8 lĩnh vực gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; quảng cáo; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; du lịch văn hóa; thời trang.

Để lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao thực sự phục vụ Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội của TPHCM, Sở Văn hóa – Thể thao TP kiến nghị UBND TP tăng cường hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao tương xứng với tăng trưởng kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu tư công có trọng điểm các thiết chế văn hóa, thể thao lĩnh vực chủ đạo, có khả năng dẫn dắt các hoạt động văn hóa, thể thao TP. Cùng với đó là cho chủ trương thực hiện mạnh mẽ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; ưu tiên đưa đi đào tạo trong và ngoài nước các tài năng trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đáp ứng yêu cầu tổ chức cũng như các thứ hạng cao trong khu vực và quốc tế.

“TPHCM cần có một cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý để lĩnh vực văn hóa và thể thao TP thực hiện những bước đột phá mới, đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP”. – đồng chí Trần Thế Thuận kiến nghị.

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo