Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Tăng tốc triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/7, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 8, khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ quận đề ra 18 chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so tiến độ đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất thương mại đạt 20,8% so với chỉ tiêu 18%, tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,8% so với chỉ tiêu 7,5%; thu ngân sách đạt 78,8% dự toán; giải quyết việc làm cho 4.523/7.500 người, đạt tỷ lệ 60,3%; 100% trường hợp xây dựng không phép được phát hiện, xử lý; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan Nhà nước đạt 100%; số vụ phạm pháp hình sự giảm 45,07% so với yêu cầu kéo giảm 5%; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 79,49%, so với chỉ tiêu đạt trên 75%; kỷ luật đảng viên là 0,05% so với chỉ tiêu 0,5%; giao quân đạt 100% chỉ tiêu ở cả 2 cấp, các hoạt động sản xuất thương mại, dịch vụ, hoạt động giáo dục,… đều đã mở cửa và phục hồi trở lại. Quận đã tổ chức thành công tuần lễ “Trái cây trên bến dưới thuyền” lần thứ I, năm 2022, đây là hoạt động mang tính chất sáng tạo, lần đầu tiên được tổ chức tại Quận 8 góp phần quảng bá nét đặc trưng vốn có của quận trong những năm qua.

Trong công tác xây dựng Đảng, quận tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề của Đảng bộ Thành phố trong năm 2022 “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Cụ thể hóa việc xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một hoạt động thường xuyên, thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được triển khai theo quy định, hướng dẫn của Đảng, thực hiện kế hoạch quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031, làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng cho yêu cầu trước mắt và lâu dài của quận. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên góp phần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 sẽ góp phần định hướng cho việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào năm 2023. Do đó, trong giai đoạn còn lại của năm 2022, đòi hỏi cả hệ thống chính trị quận phải tập trung, nỗ lực, tăng tốc hoàn thành các yêu cầu, chỉ tiêu đề ra, phát triển kinh tế - xã hội gắn với kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch trong năm 2021.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung, công việc còn tồn đọng tại địa phương, đơn vị; có giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm, đặc biệt các chỉ tiêu đến nay chưa đạt 50% tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nêu ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu để tăng tốc thực hiện, 7 nhóm giải pháp về nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để các cấp ủy, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành từ nay đến cuối năm 2022. Trên cơ sở để đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội phải giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, an dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tăng Thanh Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo