Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính đi đôi với khích lệ cán bộ, đảng viên

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 13/6, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn xây dựng, góp ý sâu sắc và cụ thể vào những nội dung tại Hội nghị.

Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh đến một số nội dung trọng tâm; đồng thời điểm lại một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội TP 6 tháng đầu năm và chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM… Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TP đã tích cực triển khai, tổ chức hành động quyết liệt. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, kinh tế - xã hội của TPHCM đã có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Trong đó, tăng trưởng GRDP của TP đạt khá; các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu tiếp tục đà phục hồi, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu ngân sách tăng khá và duy trì ổn định. Nhiều công trình, dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành; nhiều vướng mắc, tồn đọng được tháo gỡ, giải quyết. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bình yên. Công tác chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết 98 kịp thời, hiệu quả; chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao tổ chức sôi động và đa dạng, phong phú; nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia, nhiều sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sống của TP.

Thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, các cơ quan, đơn vị cũng đã đối chiếu, tìm nguyên nhân, có quyết tâm chính trị cao.

Đề cập đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành ủy tiếp tục đẩy mạnh và triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng trên địa bàn, trước hết là quán triệt thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương; xây dựng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Cùng với đó, siết chặt chủ trương, kỷ luật hành chính để mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện phương châm “lấy xây để chống” và tăng cường kiểm tra, uốn nắn, xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh đến việc tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính đi đôi với khích lệ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị để nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ. Cùng với đó là tập trung xây dựng chính quyền đô thị; kiện toàn, củng cố xây dựng các sở, ngành, hệ thống chính quyền gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với củng cố, kiện toàn vẫn còn những hạn chế, yếu kém nhất định, chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Từ đó, đồng chí yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá sát, đúng, tìm nguyên nhân và bản chất để đề ra biện pháp, giải pháp sát hợp, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hôi nghị. Các đại biểu tham dự Hôi nghị.

Phải có kế hoạch, chương trình, lịch phân công cụ thể

Đối với nội dung về Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng; là công việc trọng tâm của TP có ý nghĩa rất đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của TP. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan có trách nhiệm đã rất quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. TP bám sát Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; bám sát Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; bảo đảm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc định hướng tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TPHCM trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ, TP đã huy động được các nhà khoa học trong nước, chuyên gia, nghiên cứu qua những chặng đường lịch sử phát triển của TP; huy động lực lượng những người lớn tuổi có kinh nghiệm, đội ngũ trẻ, có học tập kinh nghiệm từ nhiều nước tiên tiến của thế giới để góp ý xây dựng TP. TP cũng huy động kể cả đội ngũ chuyên gia của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có tâm huyết để hiến kế, góp ý. Đồng chí đề nghị, Ban Cán sự Đảng UBND TP nhanh chóng tiếp thu đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện, chuẩn bị hoàn chỉnh để trình Hội đồng thẩm định.

Về Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã chia sẻ một số kết quả đạt được cũng như tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại TPHCM. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả Đề án này phải đổi mới từ huy động nguồn lực, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách để làm nhanh hơn, rút ngắn thời gian và hiệu quả tốt hơn. “Để có thể đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra là một thách thức không nhỏ với chúng ta, đòi hỏi phải có giải pháp đột phá” – đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh; đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu có ý kiến bổ sung hoàn thiện đề án và có ý kiến về những cơ chế chính sách mà thực tế TP đã và đang đối mặt vượt qua như tính toán về quy hoạch, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, huy động sử dụng nguồn lực...

Đối với Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết 81 của Quốc hội về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã đặt ra vấn đề này. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với nhiều ưu thế nổi bật. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vị trí không chỉ ở quốc gia mà cả tầm quốc tế. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến mang tính phản biện cao mà chúng ta phải quan tâm, lắng nghe đầy đủ với trách nhiệm cao nhất. Với ý nghĩa đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các Đề án trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo.

Liên quan đến việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, đây là một trong những việc quan trọng không chỉ cho phát triển TP, là trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TPHCM. Nghị quyết của Đảng đã giao cho TP; Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng đề án; các bộ, ngành chức năng đã có những hoạt động đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, các đại biểu tập trung bàn đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả đúng theo tinh thần yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết của Đảng đã giao cho TPHCM.

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, từ nay đến Đại hội các cấp là khoảng thời gian vừa đủ để làm những công việc đúng theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, phải có kế hoạch, chương trình, lịch phân công cụ thể để thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra. Thành ủy đã có quyết định thành lập các tiểu ban theo quy định. TP đã triển khai cơ bản, chủ động, trách nhiệm đúng theo yêu cầu đặt ra. Đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII theo tinh thần đổi mới sáng tạo, có đột phá; đồng thời đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị nghiên cứu quan tâm và cho ý kiến về chủ đề, phương châm Đại hội để thống nhất thông qua.

L. Hồ - S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo