Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021

Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về ý nghĩa bầu cử và thực hiện được quyền và trách nhiệm của công dân

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ kết luận tại phiên họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/4, Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp thứ 9 về báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tổ chức và phục vụ công tác bầu cử; triển khai các nội dung công việc trong thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Hoàn tất xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc

Báo cáo tại phiên họp, Trưởng tiểu ban hành chính - tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: đến ngày 14/4/2021, các đơn vị đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 50/50 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 161/169 người ứng cử đại biểu HĐND TP.

Riêng ứng  cử viên đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến 68/68 người; ứng  cử viên đại biểu HĐND huyện đã tổ chức lấy ý kiến 288/288 người; ứng cử viên đại biểu HĐND xã, thị trấn đã tổ chức lấy ý kiến 3.119/3.122 người, trong đó có 3 người rút hồ sơ.

Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Trưởng tiểu ban hành chính - tổng hợp Ủy ban Bầu cử TP Tăng Hữu Phong cho biết: Đến hết ngày 13/4, Ủy ban bầu cử TP đã tiếp nhận 6 đơn, thư gồm: 2 đơn, thư khiếu nại nặc danh với nội dung thư không rõ nội dung khiếu nại; 1 đơn, thư của cá nhân khiếu nại liên quan đến thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với đơn thư khiếu nại liên quan đến việc cán bộ tiếp nhận hồ sơ tự ứng cử, đang được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiến hành xử lý theo quy định; 2 đơn, thư kiến nghị về xem xét tiêu chuẩn, tư cách người ứng cử đại biểu HĐND đã được xử lý, trong đó, 1 đơn chuyển về Ủy ban bầu cử huyện Bình Chánh giải quyết theo thẩm quyền, 1 đơn đã chuyển Tiểu ban nhân sự tham mưu cho Ủy ban bầu cử TP giải quyết theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn địa bàn TPHCM có 5,6 triệu cử tri là những người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. Ngày 13/4, danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu để cử tri theo dõi, nắm bắt. Nếu phát hiện sai sót, cử tri có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Dự kiến, ngày 12/5, TPHCM phát xong thẻ cử tri.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết thêm, hiện Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn tất xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi làm việc đối với người tự ứng cử. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu, hội nghị hiệp thương lần 3 sẽ diễn ra vào ngày 17/4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cho biết: Đến nay đã rà soát các biên bản các đơn vị gởi về đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Sau hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phối hợp Ủy ban bầu cử TP để bàn giao hồ sơ đầy đủ tất cả các biên bản của các ứng cử viên, hồ sơ liên quan đến ứng cử viên để Ủy ban bầu cử nhận và chuẩn bị hướng dẫn viết chương trình hành động, bồi dưỡng ứng cử viên việc tuyên truyền vận động tranh cử đảm bảo công bằng chất lượng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại phiên họp. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại phiên họp.

Tiếp tục tuyên truyền về công tác bầu cử trong nhân dân

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đánh giá cao tất cả mọi sự đóng góp của người dân về cơ sở vật chất, tài chính liên quan đến công tác bầu cử. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và sử dụng cơ sở vật chất phải căn cứ vào điều kiện để tổ chức bố trí điểm bầu cử đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy… các quy trình để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tra cứu, kiểm tra kiểm soát trước bầu cử, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho rằng nên thực hiện và khuyến khích thực hiện. Tuy nhiên, những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện trong bầu cử và giám sát bầu cử cần phải cân nhắc. “Hiện nay thực hiện bầu theo kiểu truyền thống, nếu có mã gì thì vi phạm về thể lệ bầu cử. Ứng dụng công nghệ thông tin là đúng nhưng chưa có hành lang pháp lý đặc biệt trong cuộc bầu cử này. Do đó, chỉ áp dụng để tra cứu bước đầu trước bầu cử. Khi bầu cử phải thực hiện nghiêm túc những biểu mẫu về thùng phiếu, phiếu bầu, con dấu và sử dụng con dấu…” - Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan góp ý.

Phó Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền về công tác bầu cử trong nhân dân, để người dân thấy được đây  là ngày hội thật sự vì chính của người dân, đảm bảo quyền lợi của người dân trong lựa chọn của đại biểu.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 đảm bảo theo luật định; lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần 3 và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đến đến các cơ quan đúng theo qui định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tại phiên họp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu tại phiên họp.

Sau hiệp thương lần 3, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử chậm nhất 25 ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 3/5. Ủy ban bầu cử TP công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở TP theo quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; tổ bầu cử niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, tức ngày 3/5.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu các đơn vị tập huấn hướng dẫn và công bố chương trình phát triển kinh tế xã hội của TP trong 5 năm để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động. Bên cạnh đó, chuẩn bị hướng dẫn viết tóm tắt tiểu sử của ứng cử viên; danh sách của ứng cử viên phải đảm bảo theo quy định.

Liên quan đến áp dụng công nghệ thông tin, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cho rằng việc sử dụng công nghệ thông tin chỉ phục vụ cho công tác tuyên truyền, lập sách cử tri. “Còn phục vụ cho ngày bầu cử thực hiện đúng theo biểu mẫu theo quy định.”- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị các địa phương cần tập trung công tác tuyên truyền tổ chức tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử ứng cử viên, theo giới, từng địa bàn, từng đặc thù của địa phương… để người dân hiểu về ý nghĩa bầu cử và thực hiện được quyền và trách nhiệm của người công dân.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo