Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật

Các văn nghệ sĩ TP tham gia đội hình tình nguyện chuẩn bị các phần ăn sáng tiếp ứng cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, lan tỏa hình ảnh đẹp của nghệ sĩ đến công chúng.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/6, UBND TPHCM đã ban hành văn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM và các hội văn học nghệ thuật TPHCM về việc tăng cường công tác quản lý trong hoạt động văn hóa nghệ thuật.

UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, an ninh mạng đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, pháp luật về quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các sở ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả hoạt động nghệ thuật trên không gian mạng.

Có văn bản yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý các nghệ sĩ, diễn viên (công lập và ngoài công lập) tăng cường phổ biến các quy định pháp luật, định hướng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên thuộc đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, uy tín của bản thân đối với cộng đồng, xã hội. Cùng với đó là quy chế quản lý, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp có sai phạm.

Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM tăng cường chỉ đạo các hội thành viên phối hợp chặt chẽ các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý hội viên.

Ngọc Tuyết


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo