Thứ Bảy, ngày 6 tháng 6 năm 2020

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 8 Ngô Thành Tuấn, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 13/6, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đảng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều 32 Điều lệ Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp. Công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức được quan tâm. Việc thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, phương châm, thẩm quyền, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe đối với tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ngô Thành Tuấn đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận; đồng thời, đồng chí cũng lưu ý, thời gian tới Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát, đánh giá những nội dung, lĩnh vực còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm; bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thành ủy và Quận ủy để tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường tính chủ động trong phát hiện các sự vụ, sự việc của cấp ủy đảng, chi bộ cơ sở; rà soát, bổ sung triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm đã đề ra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên thực hiện. Chú trọng kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của đảng viên trong việc tham gia học tập, nghiên cứu quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đinh Thị Thim


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo