Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tăng cường giáo dục truyền thống để ngăn ngừa hiệu quả thông tin xấu độc

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/11, Huyện ủy Củ Chi tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 122-KH/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”. Đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tham dự và chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 122-KH/HU, Huyện ủy đã quán triệt, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ phải đi đầu. Các cấp ủy đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng được chú trọng thực hiện gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Chất lượng tổ chức hội nghị được bảo đảm nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên học tập nghị quyết từ 95,5% vào năm 2015 thì đến nay là 99,5%. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, các biểu hiện của một bộ phận cán bộ đảng viên và nhân dân kịp thời và giải quyết vấn đề tư tưởng thấu tình đạt lý, không để xảy ra trường hợp suy thoái tư tưởng chính trị có biểu hiện công khai. Song song đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên sai phạm, tạo bước chuyển biến tốt hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng.

Việc củng cố, tăng cường lực lượng, phương tiện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc cũng luôn được quan tâm thực hiện. Huyện đưa vào hoạt động trang fanpage “Đất thép” kết nối với fanpage của 21 xã, thị trấn, các đoàn thể chính trị xã hội nhằm chia sẻ, chuyển tải các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, không đúng sự thật của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện. Huyện ủy cũng đã thành lập nhóm tham gia viết bài, cộng tác, chia sẻ thông tin từ trang “Cờ đỏ” của Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Thanh Phong đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện thường xuyên, liên tục các nội dung, giải pháp của Kế hoạch 122-KH/HU. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và phản bác các quan điểm sai trái gắn với thực hiện Nghị quyết Trương ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhất là trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức khai thác tốt các tiện ích trên internet, đồng thời tự bảo vệ trước những thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội.

Kiều Ngân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo