Thứ Năm, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư trao giấy khen cho 4 ấp.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/4, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư.

Năm 2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân.

Cụ thể, đầu năm 2020, trên địa bàn huyện có 178 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,30%, có 604 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,03%. Bằng nhiều biện pháp giải pháp giảm nghèo như sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trao tặng phương tiện sinh kế, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trao học bổng, giải quyết việc làm cho gia đình chính sách còn khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, miễn giảm học phí, hỗ trợ vốn vay… Đến cuối năm 2020 trên địa bàn huyện còn 96 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,16%, đạt 104,16%, hộ cận nghèo còn 383 hộ, chiếm tỷ lệ 0,65% (trong đó có 72 hộ nghèo chuyển sang), đạt 117,2% kế hoạch Thành phố giao.

Trong năm 2020, toàn huyện có 44.741/48.425 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,39%, trong đó có 35.515/44.741 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 79,4%; 30/30 ấp - khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 91/91 cơ quan, đơn vị, danh nghiệp đạt tiêu chuẩn danh hiệu văn hóa; 76.366/206.714 người dân thường xuyên tham gia tập luyện thể dục thể thao; có 576 người được tuyên dương gương “Người tốt việc tốt”; các xã - thị trấn đã thành lập được 137 Tổ tự quản về môi trường tại khu dân cư;…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Lê Thị Anh Thư biểu dương và ghi nhận thành tích mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến xã - thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kết hợp với tổ chức thực hiện “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, phong trào xây dựng nông thôn mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng”; triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc giai đoạn 2020 - 2025 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gắn với việc xây dựng Gia đình văn hóa thông qua Quy ước cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện…

Dịp này, UBND huyện Nha Bè đã tuyên dương, khen thưởng 4 ấp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” 5 năm liên tục (2016 đến 2020); công nhận lần đầu cho 10 đơn vị đạt chuẩn Văn hóa 2 năm liên tục (2019, 2020).

Ngọc Như


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo