Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021

Tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng giải quyết thấu đáo các bức xúc của người dân

Lãnh đạo Quận ủy tặng giấy khen các tập thể có thành tích thực hiện tốt Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 20/11, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ quận. Đến dự có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 02 của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định, có phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện… Kết quả, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện hiệu quả, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, các Chi, Đảng bộ cơ sở chú trọng đổi mới nội dung, phương thức học tập Nghị quyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Chủ động nắm tình hình, sinh hoạt tư tưởng, trao đổi, đối thoại trong nội bộ, nhất là trong sinh hoạt chi bộ và qua nhiều nguồn tin khác để phát hiện, đấu tranh xử lý, khắc phục kịp thời, phù hợp với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội không để các thế lực thù địch kích động, xuyên tạc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, phát hiện hạn chế, yếu kém khuyết điểm đề ra giải pháp khắc phục gắn xử lý nghiêm các vi phạm, giữ vững kỹ cương, kỷ luật của Đảng đã góp phần cảnh bảo, răn đe, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Việt Quế Sơn triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU, Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy về quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc Đảng bộ quận. Đề án 02 và Nghị quyết 03 nêu rõ nội dung nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội hiện nay…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh  đề nghị tất cả các cấp ủy cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận, nhất là người đứng đầu tổ chức quán triệt, triển khai đến cán bộ, đảng viên, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân các Nghị quyết, Kế hoạch, Quy định tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân; Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, TP, quận. Tăng cường công tác tiếp công dân, chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề bức xúc của người dân, tiếp tục thực hiện tốt Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cạnh đó, cần chủ động lan tỏa thông tin tích cực, người tốt, việc tốt;  thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nồng cốt trong đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy tặng giấy khen 30 tập thể, 12 cá nhân có thành tích thực hiện tốt Đề án 02 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Lê An


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo