Thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Một vụ sạt lở bờ sông tại huyện Nhà Bè, TPHCM.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/2, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP, Sở, ban, ngành, UBND các quận - huyện, phường - xã, thị trấn tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phát huy những ưu điểm, những chương trình, dự án, công việc mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP thường xuyên rà soát việc thực hiện nội dung chỉ thị này của các địa phương, đơn vị để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhằm hoàn thành tốt các công việc được giao. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung các phương án phòng, chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát hợp với tình hình thực tế của TP. Kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu và địa điểm an toàn tại các quận - huyện để tổ chức sơ tán, di dời dân khi xảy ra thiên tai.

Bên cạnh đó, chủ trì kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra rà soát công bố các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm trên địa bàn TP năm 2020. Đề xuất các biện pháp thích hợp đảm bảo an ninh tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được công bố. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo sạt lở bờ sông, kênh, rạch đối với danh mục các vị trí sạt lở đã được công bố; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân sinh sống xung quanh để biết và chủ động phòng, tránh.

UBND TP yêu cầu Bộ Tư lệnh TP chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Công an TP, Cảng vụ Hàng hải TP và Lực lượng Thanh niên xung phong TP duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị thường trực để tham gia kịp thời thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống, đặc biệt chú trọng hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt từ cấp TP đến cấp quận - huyện và phường - xã, thị trấn trong mọi tình huống thiên tai, sự cố tại nạn có thể xảy ra.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo