Thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Bí thư Quận ủy Quận 3 Trần Trọng Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại buổi lễ

* 79 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng ngày 6/11, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019) và Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2019. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 3 Trần Trọng Tuấn đã ôn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra trang sử mới với nước Nga và tiến trình phát triển của nhân loại - mở ra thời đại mới, thời đại quá độ từ tư bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Dưới tác động to lớn, sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, hàng loạt nước trên khắp các châu lục đã tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc; nhiều quốc gia, dân tộc đã lựa chọn con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều biến động, thay đổi nhưng Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn giữ nguyên giá trị. Cách mạng Tháng Mười Nga là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Trọng Tuấn nhấn mạnh, kỷ niệm 102 Cách mạng Tháng Mười Nga, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 3 mong muốn, mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, nhất là những quan điểm phủ định, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga; vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; để tư tưởng vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người tiếp tục ngời sáng và sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Tại buổi lễ, Quận ủy Quận 3 đã trao Huy hiệu Đảng cho 79 đảng viên. Cụ thể, có 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 20 đồng chí được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 26 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

S. Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo