Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021

Tăng cường an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục

Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống xâm hại trẻ em, tại một trường THCS trên địa bàn TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM vừa có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về việc chấn chỉnh các vụ việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục. Văn bản ban hành sau vụ việc 2 trẻ em bị đánh xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Quận 10 vừa qua.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các đơn vị thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường, bao gồm đa dạng các loại hình tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa, phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp.

Các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của ngành về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng các giải pháp tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học đường, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh, sinh viên tại đơn vị.

Sở GD-ĐT TP đề nghị các đơn vị tổ chức ký kết liên tịch với công an địa phương về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng chống bạo lực học đường; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên vi phạm.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát lại việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; phòng, chống bạo lực học đường, văn hóa ứng xử… đã được ban hành, bao gồm Nghị định 80/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 13/2010 của Bộ GD-ĐT về ban hành quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục; Chỉ thị 993 năm 2019 của Bộ GD-ĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non…

Anh Huy


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo