Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020

Tân Bình: Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/7, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Tân Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2019 (ảnh). Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của các đơn vị, địa phương của quận đạt nhiều kết quả quan trọng. Quận ủy đã tổ chức 4 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức Đảng và 11 cá nhân về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đánh giá, xếp loại hằng quý, chi thu nhập tăng thêm....

Cấp ủy cơ sở đã tổ chức 69 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 83 tổ chức và 97 đảng viên với nội dung về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; đoàn kết nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác tiếp nhận và giải quyết thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; giám sát trực tiếp đối với một số tổ chức cơ sở đảng trong việc chấp hành các dự án trên địa bàn quận;...

Đáng chú ý, quận đã chú trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, qua đó đã tiếp nhận 10 đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến 1 tổ chức và 8 đảng viên thuộc diện Quận ủy quản lý và cơ sở quản lý. Kết quả, cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên (5 khiển trách, 4 cảnh cáo) vi phạm về ý thức tổ chức, kỷ luật kém, thiếu gương mẫu, thực hiện những việc làm ảnh hưởng đến uy tín của người đảng viên; bỏ sinh hoạt Đảng; sinh con thứ 3; viết và phát tán tài liệu nội dung đơn khiếu nại cấp trên ra công luận; không tuân thủ quy tắc ứng xử của ngành, đạo đức nghề nghiệp; không chấp hành sự phân công của chi bộ.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò của tổ công tác chỉ đạo thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thời gian qua quận đã tiếp nhận và xử lý 6 thông tin (nhận trực tiếp 4 tin; cơ sở tiếp nhận, xử lý và báo cáo về quận 2 tin); triển khai việc rà soát, nắm bắt thông tin ý kiến cử tri toàn quận nhằm giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh trong dư luận nhân dân.

Kết luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Nguyễn Hoàng Long đề nghị thời gian tới, cấp ủy cơ sở tiếp tục triển khai, quán triệt cho cấp ủy chi bộ trực thuộc và đảng viên Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, hướng dẫn chi bộ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xem xét, xử lý đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, thực hiện các nội dung giám sát thường xuyên theo kế hoạch đề ra; tập trung giải quyết 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ảnh…

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo