Thứ Sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Tân Bình: Hướng dẫn biên soạn văn kiện Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị hướng dẫn đề cương biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/9, Quận ủy Tân Bình tổ chức Hội nghị hướng dẫn biên soạn văn kiện Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh).

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Đặng Tấn Tuyên thay mặt Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ quận Tân Bình hướng dẫn chi tiết đề cương biên soạn Văn kiện Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, có 3 loại hình, đối với loại hình Đảng bộ 15 phường, báo cáo chính trị cần tập trung đánh giá, nhận định toàn diện, so sánh (tỷ lệ %) kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Đại hội nhiệm kỳ trước trên các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về kinh tế, đô thị, công tác văn hóa, xã hội, công tác quân sự địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đồng thời nhìn nhận những hạn chế, yếu kém, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp pháp triển cho nhiệm kỳ tới.

Đối với loại hình cơ quan, đơn vị, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp chú trọng công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo hoạt động đoàn thể. Riêng đối với loại hình lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự) chú trọng đánh giá kết quả đạt được gắn với thực hiện các chương trình đột phá của Thành phố và quận, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thành phố…

Với 3 đề cương chi tiết biên soạn văn kiện Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 giúp các đơn vị thuận lợi trong việc biên soạn, xây dựng văn kiện Đại hội mang tính khái quát, có tính kế thừa Đại hội trước và sáng tạo, đổi mới, phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Cùng ngày, Quận ủy tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 305-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TPHCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước cho 120 đồng chí quận ủy viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Theo đó, tuyên truyền rộng rãi đến từng khu phố, tổ dân phố để Nhân dân biết và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Nguyễn Thị Luân


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo